In de sportsector worden er heel wat vergoedingen uitbetaald, onder andere aan vrijwilligers. Over sommige moet er belasting betaald worden, over andere dan weer niet. Zo is er recentelijk een circulaire verschenen waarin één en ander mbt de forfetaire onkostenvergoeding heel goed wordt uitgelegd. Klik hier om ernaar toe te gaan. Klik vervolgens onderaan op de bijlage om alles mooi overzichtelijk te zien.

Lees meer

In 2010 zullen een aantal personen geen belastingaangifte meer toegestuurd krijgen.

Enerzijds betreft het een categorie gepensioneerden waarvan de overheid reeds alles weet,

Anderzijds betreft het de personen die in het verleden hun aangifte langs het internet via een mandataris ( lees boekhouder ) doorstuurden.

Dit houdt in dat een grote meerderheid van ons cliënteel dit jaar geen aangifte zal ontvangen. Wij houden evenwel een lijst bij van de dossiers die wij verleden jaar via internet verstuurden. Men hoeft dus geen angst te hebben dat er een aangifte over het hoofd zou worden gezien.

In de praktijk is het zo dat de dossiers waarover wij volmacht hebben, steeds voor ons zichtbaar getoond worden elke keer wij het internet portaal van de  overheid openen.

Lees meer

Het slecht weer gisteren heeft voor een enorme schadepost gezorgd bij de werkgevers. Doordat de werknemers in de veronderstelling waren dat het niet zo’n slecht weer ging worden ( kmi sloeg de bal mis ) is feitelijk niemand vroeger naar zijn werk vertrokken. Iedereen kwam in de file terecht. Uiteindelijk zijn veel mensen niet op hun werk geraakt. De werkgever kan niet eisen dat die uren worden ingehaald via bijvoorbeeld het opnemen van een vakantiedag zodat de werknemers in dat geval kunnen terugvallen op hun gewaarborgd loon.

Lees meer

Deze week heb ik het weer gehoord van een klant. Hij wordt opgebeld door iemand die laat uitschijnen dat hij van het ministerie van financiën is. Er wordt vervolgens uitgelegd dat er een publicitair boekje gaat verschijnen en of onze klant daar in zou willen adverteren. Prijs varieert tussen de 75€ en 150€. Dikwijls wordt er ook nog de indruk gewekt dat als je toehapt, je wellicht geen controle zult krijgen.

Mijn mening hierover : deze bellers zijn gewoon gladde jongens die besloten hebben “een boekje” te drukken. Dat drukken doen ze ook effectief. En ze zullen er het woord “ministerie” of zo wel in zetten. Maar wees gerust, het ministerie van financiën zelf geeft nooit opdracht om zoiets te doen als een boekje met publiciteit drukken. En de boekjes drukken ze in zoveel exemplaren als dat ze inschrijvers op de publiciteit hebben. Zodat niemand zijn factuur kan betwisten.

Het is dus met andere woorden een vorm van oplichting. Afblijven van deze reclame luidt de boodschap.

Lees meer

Winkeldiefstal wordt door de zelfstandige dikwijls niet gemeld bij de politie wegens te tijdrovend en te weinig succesvol met het oog op het vatten van de daders. Minister van Quickenborne wil het online melden van winkeldiefstallen promoten door hiervoor 10.000 E-id lezers gratis weg te geven aan de eerste 10.000 winkeliers die zich aanmelden. Doe dit hier.

Voor jou kan het van belang zijn om de aangifte wél te doen zodat je naar de fiscus toe een bewijs hebt dat je tenminste klacht hebt ingediend tegen een diefstal.

Lees meer

Mensen die een zogenaamd knelpuntberoep uitoefenen kunnen voortaan gemakkelijker naar Australië emigreren omdat de regels er aangepast zijn.

Volgende beroepen krijgen zeer zeker een streep voor indien ze een aanvraag doen om in Australië te mogen wonen en werken ( lees emigreren ) :

arts

verpleegkundige

ingenieur

werknemer in de mijnbouw

Lees meer

Als je in je boekhouding elke maand opnieuw een factuur steekt betreffende de brandstofkosten van de afgelopen maand, zorg er dan voor dat er op de faktuur meer staat geschreven dan het summiere “brandstof januari 2010 voor 380,00€ btw in” .

Een controleur zou dit kunnen verwerpen wegens te weinig gedetailleerd, en als je dit voor een rechtbank zou aanvechten dan ga je heel waarschijnlijk in je ongelijk worden gesteld. Op zijn minst dien je te beschikken over leverbonnetjes of een gedetailleerde vermelding ervan op de factuur.

Ook al heb je een factuur en ook al heb je deze factuur betaald, je zult steeds de werkelijkheid van het betaalde bedrag alsook het beroepskarakter van de uitgave dienen aan te tonen om ze aftrekbaar te maken.

Lees nog eens de vereisten waaraan een factuur moet zowiezo moet voldoen.

Lees meer

Probleem 1 : Jij stuurt een aangetekende brief naar iemand en bewaart het verzendingsbewijs. De bestemmeling beweert de brief nooit ontvangen te hebben. Jij kunt je steeds op jouw verzendingsbewijs beroepen. De post moet dan bewijzen dat ze de brief expliciet hebben besteld bij de bestemmeling. Kan de post dat niet, dan moet hij voor de eventuele schade opdraaien die er zou ontstaan zijn nu jouw aangetekende brief nooit op zijn plaats is geraakt.

Probleem 2 : Er zou ooit een aangetekende brief naar jou zijn verstuurd maar jij hebt daar hoegenaamd geen weet van. Vraag aan de post een kopie van het afleverbewijs op jouw naam. Kan de post dat niet leveren dan kun jij alvast ten opzichte van de rechter bewijzen dat je niet wist van hetgeen je in die aangetekende brief eventueel wordt ten laste gelegd. Ook hier is dan de eventuele schade voor de post.

Een aangetekende brief met ontvangstbevestiging is strenger in controle bij de post( en duurder ) dan de gewone aangetekende zending en is in sommige delicate gevallen te verkiezen boven de gewone aangetekende zending. Als bijvoorbeeld advokaten processtukken naar de Raad van State moeten sturen dan mogen zij dat niet met een aangetekende zending doen maar moeten zij dat, op straffe van nietigheid, aangetekend met ontvangstbevestiging doen.

Lees meer

Als je verhuurder bent dan ben je verplicht om binnen de 2 maanden na afsluiten van het huurcontract dit te laten registreren. Als je dit niet doet dan heeft dit voornamelijk drie gevolgen nl

1 Een boete van 25€

2 De huurder hoeft geen opzeg te respecteren bij het beëindigen van het huurcontract

3 De huurder hoeft geen schadevergoeding te betalen bij het beëindigen van het huurcontract

Als je alsnog laattijdig zou registreren dan heb je alleen een boete en gelden punt 2 en 3 hierboven niet meer. Behalve als de huurder reeds zou opgezegd hebben vooraleer jij nog snel snel ging registreren. In dat geval ben je dus te laat en moet je de gevolgen dragen.

Als je huurder bent kunt je best even kijken of het contract geregistreerd is. Het kan je op ideeën brengen.

Lees meer

Spijtig genoeg is de simpele ingreep niet gebeurd.

Zeg niet : Ik rijd regelmatig op vrijdag van Maasmechelen richting Lokeren over de E313 om mijn zoon te halen voor het weekend . Dit combineer ik dan meestal met het bezoeken van cliënteel in de buurt van mijn gevolgde route. Hierdoor kan ik in principe de autokosten aftrekken van die ritten. Caramba!

Zeg wel : Ik rijd regelmatig op vrijdag naar het district Antwerpen-Oostvlaanderen om daar mijn klanten te bezoeken en als ik toevallig in Lokeren passeer haal ik er mijn zoon voor het weekend, zodat zijn mama hem niet hoeft te brengen naar het Maasland. Hierdoor kan ik in principe de autokosten aftrekken van die ritten. Caramba!

Zo was ik ook gisteren autokosten aan het aftrekken maar daar ving ik mij een aap van jewelste. Behalve de files ingevolge reparatie vorstschade was er nu een te vermijden file bijgekomen ter hoogte van Geel. Drie uur en twintig minuten file in totaal heb ik er in totaal door gehad. Plus dan nog eens de reguliere rijtijd erbij geteld. Lekker.

Vrachtwagen met te hoog geladen kraan knalt tegen onderkant brug. Brug moet gesloopt.

Als ze nu eens een boog zo hoog als de onderkant van een brug plaatsen op de bedrijfsterreinen waar die kraan op de dieplader wordt gezet, en vervolgens elke geladen vrachtwagen hieronder door moet, dan kunnen ze toch onmiddellijk zien of er op de E313 problemen zullen komen met brugjes.

Of ben ik mis.

Lees meer

Afgelopen week kwam het goedkoopste warenhuis van België met een primeur. Ze zijn erin geslaagd om per consument een geïndividualiseerde reclamefolder te drukken. Dit op basis van informatie die diezelfde consument eerst vooraf gratis ter beschikking heeft gesteld aan het warenhuis.

Zowel warenhuis, leverancier van het warenhuis als consument zijn winnaar. Zelfs het milieu.

De leverancier van bijvoorbeeld kattenvoeding weet dat het warenhuis zijn promo naar een dierenliefhebber zal sturen. Dus veel nodeloos drukwerk naar dierenhaters gespaard.

De consument krijgt informatie over producten die hij zowiezo koopt. Die keert tevreden terug.

Het warenhuis zelf bespaart dus aan drukkosten. Nu heeft het slechts 8 in plaats van vroeger 24 pagina’s nodig per week per gedrukt boekje

En het milieu ziet een kleinere afvalberg.

Hetgeen dit groot-warenhuis heeft verwezenlijkt is natuurlijk vrij duur in implementatie. Niet iedereen zal dit snel-snel kunnen nadoen.

Een klant van ons kantoor heeft een minstens even origineel concept bedacht ( en veel betaalbaarder) om ook aan fantastisch veel informatie over de doelgroep consument te geraken. Later misschien meer hierover.

Lees meer

Sommige mensen hebben ondertussen spijt dat ze op zoveel sociale netwerksites een profiel hebben aangemaakt ,dat ze door het bos de bomen niet meer zien.

Dus gaan ze op die sites hun profielen verwijderen. Omdat alles allemaal met elkaar gelinkt is, vraagt zo’n verwijdering al snel enkele uren van je tijd. Op de site www.suicidemachine.org kun je de computer deze verwijdering accuraat en veel sneller laten doen.

Dus voor jou geen facebook, twitter of myspace account meer.

Lees meer

De twee beste manieren om slapende spaarpotjes van jou of van je dierbare overledenen te ontdekken zijn enerzijds zelf online op zoek gaan hiernaar en anderzijds jezelf met de overheid in verbinding stellen.

Het gaat hier om slapende tegoeden op bankrekeningen, tegoeden in kluizen die al jaren niet meer geopend zijn, tegoeden vervat in afgesloten polissen levensverzekering

Online op zoek gaan kun je via deze website slapenderekeningen.be Hierop kun je regelmatig terug komen kijken omdat de banken en verzekeraars verplicht zijn om dit register bij te houden. Het register zit nu nog in een testfase dus sla me niet als het niet werkt. Online kan je enkel voor jezelf opzoekingen doen.

Vertrouw je dat online gebeuren allemaal zo niet dan kan je je ook in verbinding stellen met de Deposito- en consignatiekas. Hier kun je schriftelijk een aanvraag doen voor jezelf of voor overledenen. Dit is zowiezo aan te raden als je bijvoorbeeld online niets gevonden hebt maar als je vermoedt dat je een moeilijke naam hebt waartegen soms spelfouten worden geschreven. De aanvraag moet op voorgedrukt papier gebeuren. Dit kun je downloaden en afprinten via de website van slapende rekeningen.

Het adres is volgend : Federale Overheidsdienst Financiën, Dienst Slapende rekeningen, Deposito’s, Consignaties en Verzetbetekeningen, Kunstlaan 30B, 1040 Brussel. Tel. 02-574.78.10, fax 02-579.69.17

Lees meer
  • February 06th, 2010
  • Weetjes
  • Ronny

Soms kan het gebeuren dat het gaspedaal van je auto blijft haperen, waardoor de snelheid van de wagen steeds verder toeneemt. Wat te doen in dit geval?

1. Duw op het voetrempedaal, tegelijk met de induwen van de koppeling( of zet automaat in neutraal ) . Indien auto stopt : ok . Indien auto niet stopt : ga over naar stap twee.

2.Probeer de handrem zachtjes aan te trekken. Let op! Zachtjes. Indien auto stopt : ok. Indien auto niet stopt : ga over naar stap drie.

3.Zet het contact af maar haal de sleutel niet eruit anders springt het stuurslot aan. Auto met start/stop knop duwt op stop. Indien auto stopt : ok. Indien auto niet stopt : ga over naar stap vier

4.Zet je schrap want het ziet er niet zo goed voor je uit.

Lees meer

In het weekend of zo moet je eens naar deze fraaie website surfen. Dagelijks allerlei nieuwtjes die evenwel niets met fiskaliteit te maken hebben maar waar je misschien inspiratie kunt op doen. Engelstalig.

Lees meer

Op de website van het Vlaams Woningfonds kun je vaststellen dat potentieel heel wat mensen in aanmerking kunnen komen voor een goedkope lening. Voor zelfstandigen die willen lenen zijn er hier ook nog een aantal mogelijkheden te vinden.

Lees meer

Met de steun van Unizo en Europa is er een organisatie in het leven geroepen wiens missie erin bestaat een hulporganisatie te zijn voor de failliete zelfstandige. Ondernemers in problemen of reeds failliet gegane ondernemers kunnen op de website van Tussenstap terecht voor steun en informatie. Er wordt onder andere gewerkt met vrijwilligers die de onfortuinlijke zelfstandige met raad en daad trachten bij te staan. Bij een faillissement kunnen de meesten best wat hulp en staeun gebruiken.

Lees meer

Mijn belangstelling is gewekt inzake een kortelings te verschijnen boek van de journalist Eamon Javers.  Hij zal het namelijk hebben over tactical behavioral assessment. Deze term slaat op de wetenschap die erin bestaat om op basis van taalgebruik en lichaamstaal te kunnen analyseren of iemand de waarheid spreekt.

Veronderstel nu eens dat ik eerst het boek al zou gelezen hebben, waarna iemand mij zou ondervragen. Ik zou benieuwd zijn of ik hierdoor de ondervraging zou kunnen manipuleren… .

Lees meer

Op de site alarmsignalen vind je 10 lichaamssignalen van kanker die, mits vroeg genoeg ontdekt, ervoor kunnen zorgen dat je van kanker kunt genezen worden. Zeer zeker de moeite van het lezen waard.

Lees meer

Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd maar te oordelen naar de informatie die ik gelezen heb en die ik op hun website kan vinden, lijkt me sharkworld een zeer interessant management game te zijn. Blijkbaar zijn diverse psychologen niet gekant tegen het gebruik van dergelijke games, integendeel de algemene opinie is dat er zeer veel uit geleerd kan worden… . Dit spel is een voorbeeld van een zogenaamd serious game.

Lees meer

Gisteren hadden we op ons kantoor een duo dat zich kwam informeren over de opstart-modaliteiten van hun bedrijf. Bleek dat ze een uitvinding hebben gedaan die ze willen commercialiseren.

Mij lijkt de uitvinding zeer beloftevol. Maar ze zit nog in het zeer prille beginstadium.

Ze zijn zo slim geweest om een octrooi of patent aan te vragen voor hun uitvinding. Ze hebben dit in België gedaan. Hiermee komen ze tegemoet aan de wensen van onze regering want deze wil bedrijven stimuleren tot vindingrijkheid. ( en ze bedoelde hier eerder vindingrijk op het gebied van nieuwe producten of procedés en niet vindingrijk op het gebied van belastingontwijking ).

Voor hun nieuwe uitvinding kan dit duo een regeling treffen met de fiscus waardoor hun inkomsten uit dit nieuwe octrooi slechts tegen 6,8% worden belast. Ain’t that nice? In de praktijk zal dit bedrijf in de toekomst op zijn belastingaangifte de inkomsten uit dit octrooi apart moeten vermelden, waarna de fiscus het voor 80% zal vrijstellen, de zogenaamde octrooi-aftrek. De facto leidt dit dus tot een tarief in de vennootschapsbelasting op dat soort inkomsten van 6,798%. Een gunsttarief!

Deze speciale regeling geldt voor alle inkomsten uit intellectueel eigendom. Hier worden onder andere royalty’s mee bedoeld. Ook licentie-overeenkomsten vallen hier onder net zoals inkomsten uit de directe eigen verkoop  in andere landen. Ook de betalingen ( mijlpaalbetalingen in het vakjargon genoemd ) van partners die dit product in andere landen  commercialiseren valt hier onder.

Klik even verder om nog iets meer informatie vinden over octrooien en het beschermen van de handelsnaam.

Voor verdere informatie over dit onderwerp zijn wij steeds ter beschikking…

Lees meer

Vanaf 1 april 2010 MOET je uiterlijk op de dag van de start van je zelfstandige activiteit aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. De regering heeft deze maatregel ingeroepen om komaf te maken met de redelijk talrijke misbruiken die er hieromtrent (nog steeds ) zijn.

Tot vandaag de dag heb je 90 dagen de tijd als zelfstandige om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ( sociaal statuut ). De creatieveling die in het bezit is van een vennootschap doet dan het volgende : in plaats van personeel in te schrijven en rsz-bijdragen te betalen komen werkgever en werknemer overeen dat de werknemer in feite “vennoot” is. De vennoot is zelfstandige en dus kan er drie maanden worden gewacht met aanmelding. Is er in die drie maanden geen controle geweest, dan zeggen beiden dat er nooit sprake geweest is van een vennoot tijdens de afgelopen drie maanden. Vervolgens begint er weer een nieuwe termijn van drie maanden te lopen.

In feite loopt de overheid door dit gemanipuleer sociale zekerheidsbijdragen mis. En met de torenhoge tekorten werd het tijd om hier iets tegen te doen.

Sanctie bij niet naleving : een boete variërend van 500€ tot 2000€ per overtreding.  Komt daar nog bij eventuele controles door de rsz. Want deze zullen nagaan of we niet te maken hebben met een werkgever-werknemer relatie. Hierdoor zou het kostenplaatje nog kunnen oplopen.

Mijn raad : personen die zich hierin herkennen zorgen best dat ze tegen uiterlijk 1 april 2010 de nodige stappen hebben ondernomen.

Hier kun je nog andere interessante onderwerpen vinden.

Lees meer

Tegenwoordig kunnen gepensioneerden inspelen op een geweldig grote vraag naar werkkracht in de zogenaamde knelpuntberoepen.

Hoe? Elke gepensioneerde mag een redelijk bedrag bijverdienen bovenop zijn pensioen. Om dit te  doen zonder fiscaal in de problemen te geraken, raden wij de gepensioneerde dikwijls aan om zelfstandige te worden en zijn eigen vennootschapje op te richten. Zodoende is de zelfstandige steeds baas over het “loon” dat hem toegekend wordt, vermits hij zelf de zaakvoerder van de vennootschap is, en dus gemachtigd om het bedrag alsook de hoogte ervan, toe te kennen.

Dit loon is uiteraard steeds lager dan hetgeen de gepensioneerde mag bijverdienen.

Gevolg : de gepensioneerde behoudt zijn pensioen en kan naar hartelust gaan helpen waar het nodig is. Tegelijkertijd bouwt hij in de vennootschap ook nog eens een spaarpotje op.

Hier vind je nog andere interessante vragen.

Lees meer

Iedereen die zaakvoerder of bestuurder is in een vennootschap moet ermee rekening houden dat de RSZ in sommige gevallen de beperkte aansprakelijkheid kan doorbreken. Dan word je dus met je hele privé vermogen verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de openstaande Rsz-schuld.

Wanneer? Als je in een periode van vijf jaar voorafgaand aan het faillissement van de vennootschap als bestuurder of als zaakvoerder actief bent geweest in minstens twee andere vennootschappen die op hun beurt ook failliet zijn gegaan.

Het speelt geen rol of je op het tijdstip van de faillissementen nog zaakvoerder of bestuurder was. Het is voor de rsz al genoeg al ze kan aantonen dat tijdens jouw “bewind” de rsz schulden zijn toegenomen. Je hangt. Snel snel ontslag nemen voordat het faillissement er is helpt hier niet.

Dus mensen die meermaals bestuurder zijn in vennootschappen of die er een sport van maken vennootschappen aan te kopen om met winst te verkopen, zouden toch op hun hoede moeten zijn. Een ongeluk is snel gebeurd.

Hoe jezelf hiertegen beschermen? Het gemakkelijkst is om ervoor te zorgen dat je nooit aan de voorwaarden zult voldoen waardoor je dus in de praktijk slechts in 2 vennootschappen zaakvoerder of bestuurder wordt.

Iets duurder is het afsluiten van een verzekering tegen de schadelijke gevolgen van deze eventuele gebeurtenis. Dit bespreek ik op een later tijdstip.

Lees meer

De Belgische regering heeft de lijst met belastingparadijzen aangepast. Het zijn er nu een 30-tal ( in de hierna opsommende lijst vind je er geen dertig omdat er een aantal tot een geheel zijn samengevoegd ).

Vanaf nu zijn alle Belgische banken en bedrijven verplicht, zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010,om alle betalingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedaan aan iemand uit de hierna volgende lijst, voor zover de samentelling ervan op jaarbasis de  100.000€ overschrijdt, aan te geven.

Indien een bedrijf die aangifte niet doet, dan zijn de gedane betalingen vanaf nu niet langer aftrekbaar én er bestaat kans dat de betaling zal belast worden als geheim commissieloon hetgeen wil zeggen dat je voor elke 100€ die je “vergeet” aan te geven, eventueel 309€ vennootschapsbelasting zult moeten gaan betalen.

Indien een bedrijf de aangifte wél doet, dan bestaat er een gerede kans op een grondige fiscale controle.

Volgende landen komen voor op de blacklist van onze regering :

Andorra ( Frans-Spaanse grens)

Anguilla ( Een Engelse kolonie ten oosten van centraal Amerika )

Bahamas ( Eilandengroep ten oosten van de Verenigde Staten)

Bahrein ( oliestaatje ten oosten van Saoedi-Arabië)

Bermuda ( Eilandengroep ten oosten van de Bahamas )

Caymaneilanden ( ten oosten van Mexico )

Jersey en Guernsey ( kanaaleilanden onder Brits bewind ). Ook Sark

Maagdeneilanden ( Eilandengroep onder Brits bewind ten westen van Anguilla)

Maldiven ( Eilandengroep in de Indische Oceaan en zuiden van India )

Man ( eiland tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk )

Micronesië ( ten noord-oosten van Australië)

Moldavië (Oost-Europa )

Monaco ( Zuid-Frankrijk)

Montenegro ( Oost-Europa )

Nauru ( ten zuid-westen van Micronesië )

Palau ( ten noord-westen van Micronesië )

St-Barthélémy ( Eiland onder Frans bewind ten zuiden van Anguila )

Turks-en Caicoseilanden ( onder Brits bewind en ten zuiden van Bermuda )

Vanuatu ( ten oosten van Australië)

Verenigde Arabische Emiraten ( V.A.E.) ( ten oosten van Bahrein) Dubai valt hier ook onder.

Wallis en Futuna ( onder Frans bewind en ten oosten van Vanuatu )

Ter info : Een belastingparadijs is een land met een zeer gunstig fiscaal klimaat.

En zo te zien met een gunstig klimaat tout court.

Lees meer

Tegenwoordig interpreteren de computers van de overheid steeds meer cijfers en gegevens van elke belastingplichtige. Met intelligente programma’s worden er mogelijke onwaarschijnlijkheden gezocht en onderzocht. Al naar gelang het geval zullen er bepaalde mechanismen in werking treden waardoor er eventueel een belastingcontrole zal volgen.

De hierna omschreven gebeurtenissen kunnen dus aanleiding geven tot een controle van uw dossier. Je vermijdt ze liever.

1. verdachte transacties met ondernemingen die onlangs nieuwe bestuurders kregen. Hier kun je nakijken of je handelspartner zo iemand is. Geef zijn naam of btw nummer in. De wijzigingen van de laatste jaren zijn consulteerbaar.

2.als er overschrijvingen gebeuren vanuit of naar firma’s zonder commerciële activiteit die zich in het buitenland bevinden.

3.onregelmatigheden in je facturen. Lees hier aan welke voorwaarden een correcte factuur moet voldoen.

4.indien je een btw nummer hebt en je koopt aan in het buitenland met opgave van dit btw nummer, dan controleren de computers of je deze aankoop ook in je Belgische btw-aangifte opneemt.

5.als er transacties gebeuren met postbusbedrijven in fiscale paradijzen.

6.bepaalde transacties worden eerder als verdacht beschouwd indien ze gebeuren bij ondernemingen die onlangs statutaire ( lees : ze zijn bij de notaris geweest om het doel, adres, of zaakvoerders te wijzigen) aanpassingen deden.

Lees meer

De Orde der advokaten heeft een website gelanceerd waar je over een aantal items nuttige informatie kunt vinden. De naam van de website is advocatenhoudenconsumentenrecht.

Volgende onderwerpen worden uitgelegd :

Kopen

Huren

Krediet nemen

Verzekering nemen

Schulden

Via deze link kom je rechtstreeks op de sitemap terecht zodat je een overzicht hebt van alle vragen.

Lees meer

Je hebt eindelijk je vennootschap en vraagt je nu af welke kosten er allemaal aftrekbaar zouden zijn. Je hebt gehoord dat de gezinswoning samen met alle daarrond hangende kosten ook aftrekbaar zijn als deze in de bvba zouden zitten. Klopt dit? Ja, maar….. .

Als de bestuurder van de vennootschap in de woning van de vennootschap woont, moet hij hiervoor een vergoeding betalen. Doet hij dat niet, dan zal hij worden belast op een voordeel van alle aard. Dit holt dus al ten dele het voordeel uit dat je had toen je de kosten ging aftrekken in de vennootschap.

Als je ooit het gebouw wil verkopen dan zal dit moeilijker zijn als het vastgoed in de vennootschap zit. Ofwel moet je dan de aandelen verkopen ( en wil de koper wel met een vennootschap opgezadeld worden? ) ofwel verkoopt de vennootschap het gebouw maar moet ze vennootschapsbelasting betalen op de meerwaarde. Vervolgens bevindt het ontvangen geld zich dan in de vennootschap en is het misschien nog niet bij jou. Om het bij jou te krijgen moet er alweer belasting betaald worden. Tien procent minimum als je het zou willen doen in de vorm van liquidatiebelasting.

Als je een partner hebt en je overlijdt, dan spreken we over het erven van  aandelen in de nalatenschap en niet over het erven van een huis in de nalatenschap. De achterblijver zit dan opgescheept met deze vennootschap… .

Als je de gezinswoning zou wederverkopen, zelfs binnen de 5 jaar na aankoop, dan zal de behaalde meerwaarde belastingvrij blijven. Dit is nooit het geval in de vennootschap.

Zoals je misschien aanvoelt ben ik er niet zo’n voorstander van om de gezinswoning helemaal in een vennootschap onder te brengen.

Hoe je de gezinswoning als zelfstandige kunt beschermen tegen opdringerige schuldeisers heb ik reeds eerder beschreven en dit kan je hier en hier nog eens nalezen.

Lees meer

Sommige zelfstandigen denken dat ze, ééns geconfronteerd met financiële problemen, de leasingwagen gewoon terug naar de garage kunnen brengen waar ze hem hebben aangekocht. Of nog, ze laten de incassomaatschappij van de leasinggever gewoon de auto komen afslepen.

Ze denken dat hiermee de kous is afgelopen. Dit is zo niet bij leasing.

In zo’n geval zal de leasingmaatschappij de wagen verkopen. En het hoogste bod is goed voor hun.

Stel je laat je tweejarige bmw afslepen. Op dat moment moet je de leasingmaatschappij nog 20.000€ exclusief btw. Het hoogste bod is 12.000€ . Er wordt dus een verlies gerealiseerd van 8.000€ . Hiervoor ben jij alsnog verantwoordelijk. De leasingmaatschappij zal een procedure tegen je aanspannen om dit geld te recupereren.

Hier vind je nog enkele andere interessante topics.

Lees meer

Er is al zoveel geschreven en gezegd over de starter bvba. Deze zou opgericht kunnen worden vanaf 1 januari 2010. Het wordt nu mogelijk om een bvba op te starten met een minimum aan kapitaal. Dit minimum bedrag is wel aan een aantal voorwaarden gekoppeld. Maar… Verleden week stelden we echter vast dat de notarissen nog steeds geen instructies hadden ontvangen hierover. Afgelopen zaterdag stuurde ik een e-mail naar Minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne.  De website van de minister is www.quickonomie.be   Ik vroeg hem wat er nu eigenlijk van aan was en dat enkele van onze  kliënten wilden weten waar ze aan toe waren. Niet veel later kreeg ik een antwoord dat ik hierna even integraal publiceer.

Geachte, Ik verwijs naar onderstaand bericht. U wacht al geruime tijd op de Starter BVBA en vraagt zich af wanneer deze eindelijk een feit zullen zijn. Ik begrijp uw frustratie en ongeduld, maar iedere wet moet nu eenmaal door een aantal procedures die omslachtig zijn en waar we niet omheen kunnen. Ik kan u meegeven dat de starter BVBA er zeker komt. De wet is inmiddels al goedgekeurd en nu moeten nog twee KB’s goedgekeurd zijn voor de inwerkingtreding, wat vermoedelijk tegen april zal gebeuren. Met vriendelijke groet

Lees meer

Het gebeurt vaak. Je richt een vennootschap op en deze  komt met jou als huiseigenaar overeen dat er een (kantoor)ruimte ter beschikking wordt gesteld tegen een overeengekomen huurprijs.

Wat je dan eigenlijk niet mag vergeten is dat de polis brandverzekering in dit geval best aangepast wordt. Het zal je maar gebeuren dat er ingevolge een brand die begonnen is aan de computer in de kantoorruimte, het hele gebouw in vlammen op gaat, en dat de verzekeringsmaatschappij zegt : “jullie privé zullen we vergoeden maar de bvba, de veroorzaker van de brand, die zullen we eens aanpakken om er de door ons uitbetaalde schade op te verhalen” . Als de bvba dan geen verzekering heeft afgesloten tegen dit risico dan gaat ze waarschijnlijk failliet.

Wat te doen tegen dit risico?

Je zou als privé-eigenaar een aanpassing kunnen laten doen aan je brandverzekeringspolis. Er moet een bijkomende clausule in je polis komen waarin er”afstand van verhaal” wordt gedaan opzichtens de bvba. Dit houdt dan in dat de bvba nooit aangesproken zal worden in geval van brand. Hierdoor zal de premie wel hoger worden. Deze premie is in principe een privé-uitgave en derhalve niet aftrekbaar als kost in je privé-belastingaangifte.

Als je echter de bvba zelf een brandpolis laat afsluiten ( want dit mag je ook doen ) specifiek voor die kleine kantoorruimte dan zal mijns inziens de te betalen premie een stuk lager zijn omdat er slechts  20% of  zo van de oppervlakte van de woning moet verzekerd in dat geval. Die premie is ook nog eens aftrekbaar voor de bvba als kost. Eventuele ontvangen schadevergoedingen worden in dit geval wel belastbaar voor de bvba, maar de daar tegenover staande hersteluitgaven zijn dan weer aftrekbaar.

Hierover kun je best eens met je verzekeringsmakelaar van gedacht wisselen.

Wat betreft de inboedel kun je best in de ( beide )polis(sen) ook laten opnemen dat die is( zijn) afgesloten voor rekening van wie de inboedel toebehoort. Als de verzekeringsmaatschappij je dan een eigendomsbewijs vraagt van de computer of kast die ze moeten vergoeden, dan maakt het niet uit of die factuur op naam van jou zelf of op naam van de bvba staat. Deze clausule dekt alles.

Er zijn nog andere al dan niet verplichte verzekeringen voor zelfstandigen die je via deze link kunt lezen.

Lees meer

In veel gevallen ben je verplicht om, als je muziek op de werkvloer afspeelt, een aangifte hiervan te doen bij Sabam en/of de Billijke vergoeding. Vervolgens moet je een som betalen.

Bedrijven met minder dan 9 werknemers moeten vanaf heden geen sabam betalen indien de muziek wordt afgespeeld in een ruimte ( lees werkvloer )  waar de klanten geen toegang tot hebben. 

Sabam en de Billijke vergoeding hebben samen een website gelanceerd nl www.eengemaakteaangifte.be    .

Hier kun je zelf online je aangifte indienen alsook de verschuldigde bedragen berekenen. Vanmorgen heb ik het eens geprobeerd maar de calculator werkte niet. Men zou het aan het herstellen zijn.

 

Iedereen die muziek afspeelt voor een grotere hoeveelheid mensen en die hierover ook reclame maakt, hetzij in de krant hetzij op het internet, moet er rekening mee houden dat de controleurs van sabam juist hier zoeken naar evenementen waarvoor er geen sabam-aanvraag is ingediend. In geval van betrapping volgt er een regularisatie en een boete.

Lees meer

Waarover ging het?

Een echtpaar had een winst van 12.000€ aangegeven in de belastingaangifte. De controleur vond dit toch wat weinig en kwam eens een kijkje nemen. Bij nazicht van de bankuittreksels stelde hij vast dat er maandelijks in de “betere kledingzaak” voor ongeveer 700€ merkkledij werd gekocht door het koppeltje. Hij zag dit namelijk aan de bedragen die er maandelijks door Visa werden van de rekening gehaald. Het rekeninguittreksel van de Visa betaalkaart was erg gedetailleerd wat dat betreft… .

De controleur maakte zijn berekening : 12.000€ winst, waarvan 8.400€ alleen al naar kleren ging zodat er zogezegd nog 3.600€ over was voor hun tweeën om van te leven gedurende 1 jaar. Dat gelooft dus werkelijk niemand. De controleur kon bewijzen dat het koppeltje een veel hogere levensstandaard had dan ze aan de fiscus lieten uitschijnen. Gevolg : de winst werd door de fiscus op 24.000€ gezet.

Het koppeltje betaalde,alles inbegrepen een 8.000€ kijkomende belastingen, btw en sociale zekerheid hierdoor, dus bijna evenveel als de kleren zelf gekost hadden. Het jaar daarna moesten ze kunnen bewijzen hoe ze met zulke lage winst die 8.000€ bijkomende belastingen konden betalen… .

De controle die de fiscus hier uitvoerde was gebaseerd op zoals wij dat noemen,  tekenen en indiciën. Men maakte aldus een berekening van de gekende inkomsten en de gekende uitgaven. In dit voorbeeld waren de gekende inkomsten lager dan de gekende uitgaven. Dit noemen we een indiciair tekort. Dit tekort werd vervolgens toegevoegd aan de reeds aangegeven netto-winst, waardoor er dus per saldo een grote som moest bijbetaald worden.

Elders op onze website kun je enkele veelgestelde vragen vinden. Hier kun je klikken om ernaar toe te gaan.

Lees meer

Het volgende is echt gebeurd. Een dakwerker uit een niet nader genoemde gemeente neemt een werk aan, dat er onder andere in bestaat een geprefabriceerd dakgeraamte op een woning te timmeren. Voor het uitvoeren van alle andere dakwerken beschikt de dakwerker over een vestigingsattest, behalve voor… je raadt het al…geprefabriceerde dakgeraamtes. Toch ondertekenen dakwerker en bouwheer een aannemingsovereenkomst voor de dakwerken. Ook het bijhorende lastenboek wordt er nog eens bijgehaald… er moet een geprefabriceerd dakgeraamte op.

Zogezegd, zo gedaan.

Helaas! Zoals nogal eens gebeurt, ontstaat er over de uitvoering van de aannemingsovereenkomst onenigheid. Beide partijen komen niet tot een akkoord hierover en de zaak verhuist naar de rechtbank. Uiteindelijk belandt de zaak zelfs voor het hof van Beroep. Hier komt de aap uit de mouw. De rechter spreekt.

Het Hof zegt dat de vestigingswetgeving van openbare orde is. Als je hier een overtreding tegen begaat dan valt dit onder het strafrecht. Het Hof zegt dat in dit geval het in bezit hebben van een juist vestigingsattest een geldigheidsvereiste is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gebrek aan een juist vestigingsattest brengt de nietigheid mee van het specifiek gedeelte van de overeenkomst waarvoor dat attest ontbreekt.

Uiteindelijk blijkt dat de dakwerker zijn werk volledig volgens de regels van de kunst heeft gemaakt maar, omdat hij geen vestigingsattest heeft, hoeft de bouwheer slechts hoogstens de kostprijs van de werken te betalen m.a.w. de dakwerker moet van de rechter alle winst op het werk laten vallen.

Het had nog erger gekund! Indien de werken niet correct waren uitgevoerd dan had de dakwerker een schadevergoeding moeten betalen zodat een erkende dakwerker de veroorzaakte schade had kunnen herstellen. En ik betwijfel of de B.A.-verzekering van de dakwerker hierin zou zijn tussengekomen, vermits de dakwerker in kwestie een strafrechterlijke fout heeft gemaakt.

Let dus op! Het hebben van enkel een attest bedrijfsbeheer alleen is in een aantal gevallen onvoldoende. Hier vind je de gevallen waarin er bijkomend een vestigingsattest nodig is.

Lees meer

Sinds begin dit jaar is elke kbo ( dit staat voor kruispuntbank ondernemingen ) verplicht om melding te doen aan de bevoegde overheidsdiensten ( sociaal, fiscaal,…) indien zij geconfronteerd worden met “rare” starters. Deze “rare” starters zullen dan met een vergrootglas gevolgd worden bij hun activiteiten.

Wie nu zo’n verdachte opstarter is, hangt af van de interpretatie van de kbo. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als een vzw een btw-nummer moet aanvragen omdat ze een café exploiteert, dit op ietwat extra aandacht mag rekenen vanaf heden. De opbrengsten uit het café moeten immers helemaal terug in de vzw geïnvesteerd worden ter ontwikkeling van het maatschappelijk doel. Lees ook eerdere posts in deze blog over problemen die je als vzw kunnen overkomen.

Doe hier zelf een opzoeking in de kbo. Geef uw ondernemingsnummer in en bekijk wat de overheid over je activiteiten weet. Als er hier activiteiten niet in staan die je toch uitvoert dan kun je die best laten aanpassen door je boekhouder of accountant. Over het waarom vertel ik morgen.

Update : Vanaf maart 2010 is het voor de zelfstandige mogelijk om zelf, dus zonder tussenkomst van het ondernemingsloket ( waardoor je dus 75€ bespaart) zijn eigen gegevens in de KBO te wijzigen.

Lees meer

Heel veel mensen zijn lid van een vzw, zoals bijvoorbeeld het oudercomité van de school. Met zulke vzw’s is er meestal niets aan de hand.

Sommigen gebruiken een vzw echter als dekmantel om er een gewoon bedrijf via te runnen. Een vzw betaalt immers praktisch geen belasting. In zulke gevallen zal de fiscus proberen het karakter van de vzw te herbepalen naar dat van een commerciële vennootschap.

Zo is de fiscus erin geslaagd een zeer belangrijke rechtzaak te winnen tegen een vzw. Dit arrest heeft een grote precedentswaarde en zal dus door vele rechtbanken worden over genomen in de besluitvorming. De winst van de fiscus is gelegen in het feit dat het gerecht duidelijk bepaald heeft wanneer een vzw geherkwalificeerd dient te worden als een vennootschap en meer nog, het gerecht heeft zelfs bepaald dat indien die herkwalificatie er dan gekomen is, de vzw de vorm heeft aangenomen van een maatschap.

Hier knelt het schoentje. Bij een maatschap zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk ( dit wil zeggen “met hun hele hebben en houden ” )  voor alle schulden van de maatschap. Dus de oprichter van een vzw, penningmeester vzw, voorzitter vzw, secretaris vzw, zelfs een lid van de vzw, allen kunnen te maken krijgen met de mogelijke gevolgen van deel te nemen aan een zogenaamde schijn-vzw.

Ook sportclubs komen tegenwoordig in het vizier van de fiscus. Deze nemen dikwijls de vorm aan van een vzw terwijl achter de schermen een heuse business schuilgaat van kantine-ontvangsten, transfergelden, uitbetaalde lonen en dergelijke meer. Het bestuur dient hier zeer goed op te letten dat het geen doeloverschrijdende handelingen stelt. Men is sneller aansprakelijk dan gedacht.

Een paar dagen geleden schreef ik nog een ander artikel over problemen in de vzw.

Belangrijke rechtspraak kun je vinden op de website van cassatie.

Lees meer

facebookWe merken dat steeds meer mensen via internet op een aantal sociale netwerksites profielen gaan aanmaken. Het meest bekend is momenteel Facebook. Hier vertellen de meesten ongegeneerd over hun doen en laten. Ze vertellen waar ze op vakantie gaan, hoe veel dat kost, waar ze verschrikkelijk duur gaan uit eten enzomeer.

Dit is dus gevaarlijk indien je bepaalde dingen te verbergen hebt. Stel bijvoorbeeld tegenover je boekhouder alsook tegen de fiscus houd je ten stelligste vol dat je maar een arm schaapje bent met weinig geld, maar op internet komt je ware ik naar boven, dat van de “big spender”.

Houd er rekening mee dat je vroeg of laat hiermee geconfronteerd zal worden en het tegen je zal worden gebruikt. Ook de fiscus kan op facebook zitten!

Het beste is dus altijd een beetje uitkijken wat je tegen wie vertelt over jezelf.

Lees meer

Einde 2009 ging een vzw over tot de ontbinding. De vzw baatte, zoals heel wat andere vzw’s, midden jaren 90 een cafetaria uit, waardoor ze btw-plichtig waren en dus ook btw dienden door te storten aan de overheid.

Drie van de  oprichtende leden van de vzw hadden, omstreeks 1994 de vzw overgedragen aan Hannibal ( dit is niet zijn echte naam ) en twee kompanen. Hannibal zou zorgen dat de nodige aktes hieromtrent in het staatsblad zouden worden gepubliceerd. Hannibal liet dit echter ( bewust?) na te doen. De drie oprichters controleerden ook niet of hij het had gepubliceerd.

Door de arrestatie van Hannibal ( zwendel ) in 2000  sloot het cafetaria. En het werd stil rond de vzw.

De drie oprichtende leden vonden het wel raar dat één van hun nog elk jaar een belastingbrief toegestuurd kreeg van de vzw. Daar vulden ze dan “nihil” op in en klaar was kees.

Dit had nu lang genoeg geduurd. Ze wilden die brieven niet meer moeten invullen. De vzw lag stil. Dus dan maar de ontbinding publiceren in het staatsblad

Zo geschiedde dus. Amper 14 dagen nadat ze de beslissing tot ontbinding hadden gepubliceerd, ontvingen ze een brief van het ontvangkantoor van de Btw. Deze mensen lezen dus  ook het staatsblad en lieten aan de drie oprichters weten dat de vzw nog de som van 4000 € btw-schuld had en dat zij hiervoor aansprakelijk werden gesteld. Bij gebrek aan betaling binnen de termijn zou het van de leden zelf gevraagd worden. Paniek!

Gelukkig voor hun was Hannibal ondertussen terug vrij en zorgde hij voor prompte betaling van de som. Maar Hannibal had ook met de noorderzon kunnen zijn verdwenen… .

Als de leden  op de site van het staatsblad hadden gecontroleerd of alle publicaties ook waren gebeurd, dan hadden ze reeds veel eerder stappen kunnen ondernemen tegen Hannibal.

Moraal : controleer hier altijd even hoe het staat met de publicatie van uw ontslag uit een vzw of vennootschap. Dat is gezond.

Het enige dat je moet doen is het nationale nummer, het btw-nummer of de naam van de vzw of vennootschap ingeven. De computer toont je dan alle gevonden resultaten. Als je ontslag nergens te vinden is hiertussen dan wordt het tijd dat je ingrijpt.

Lees meer

Op diverse plaatsen op het internet vind je top-aanbiedingen om door middel van de aankoop van een Limited ( Ltd ) je eigen zaak op te starten.  Is een Limited nu echt zo gunstig? Mijn mening is neen.

Ten eerste zijn de financiële instellingen niet happig om zaken te doen met een Limited. Met zal steeds een uitbreiding van de borg vragen zodat je privé moet mee tekenen als borg.

Ten tweede zal de kostprijs van de boekhouding hoger zijn dan de boekhouding van een gewone belgische vennootschap. De Limited moet én in België én in het Verenigd Koninkrijk een boekhouding voeren. De belgische boekhouding moet in het engels vertaald worden… . In het Verenigd Koninkrijk moet dan de jaarrekening neergelegd worden. Nadat dat gebeurd is moet ze ook nog eens in België neergelegd worden. En weer eens van het engels naar het nederlands vertaald.

Ten derde is het zo dat recentelijk het Belgische gerecht een hele zwendel met limiteds heeft bloot gelegd. Dit houdt in dat de fiscus en het gerecht zowiezo met argusogen deze vennootschappen volgen.

Ten vierde hebben we sedert 1 januari 2010 de mogelijkheid om een starters-bvba op te richten. Hiervoor heb je, net zoals bij de Limited, praktisch geen opstartkapitaal nodig. Dan raad ik je aan gebruik te maken van deze formule, als je krap bij kas zit maar toch die vennootschapsstructuur nodig hebt.

Andere vennootschapsvormen in België kan je elders op onze site vinden.

Lees meer

euroFinancieren of leasen. Dit is een vraag die steeds weer terug keert. Beide formules hebben hun voor- en nadelen. Een weinig besproken aspect hierbij is het volgende : veronderstel nu eens dat de overheid ondertussen (bijna) zo ver zou zijn dat er een aantal van haar databanken gegevens met mekaar gaan uitwisselen en vergelijken.

Dit zou er dan bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat men de databank “verkeersbelasting” koppelt aan de databank “inkomen”. De computers zouden bijvoorbeeld een dossier ter controle kunnen uitpikken omdat de betreffende persoon in een nieuwe Mercedes E rijdt met een maandinkomen van 1.000€ werklozensteun .  Als deze persoon kan bewijzen dat hij ondanks dit lage inkomen toch in staat is om deze auto te betalen dan is er niets aan de hand bv hij heeft geld geërfd, of ontvangt huurinkomsten… .

Nu is het zo dat je bij het afsluiten van een autofinanciering automatisch in de  databank verkeersbelasting terecht komt. Het kenteken staat immers op jouw naam. Jij betaalt de verkeersbelasting en BIV. Je hebt dus een grotere kans op een onderzoek als je een wagen uit de duurdere prijsklasse koopt.

Bij een leasing waarbij het voertuig wordt ingeschreven bij de leasingmaatschappij is het een stuk moeilijker voor de overheid om onmiddellijk te weten te komen met welke auto je rijdt. Dus is de kans op selectie door een computer een stuk minder… . Dit voor zover er geen gegevens van de leasingmaatschappijen worden doorgegeven aan de fiscus uiteraard.

Hier vind je nog andere interessante topics.

Lees meer

gezinswoningGoede tijden, slechte tijden. Het kan iedereeen overkomen. Weet wel dat je als zelfstandige, op voorwaarde dat je in België zelfstandige natuurlijke persoon in hoofdberoep bent, steeds de mogelijkheid hebt om de gezinswoning te beschermen tegen eventueel beslag door schuldeisers zoals daar zijn banken, leveranciers, overheid in de vorm van belastingen, btw of sociale zekerheid.

Hoe bescherm ik me?

Neem contact op met je notaris. Hij zal een verklaring van onvatbaarheid van beslag voor je opmaken. Nadat je dat hebt ondertekend zal deze verklaring op het hypotheekkantoor worden geregistreerd. All in kost je dit grapje 1.000 € . Niet slecht voor een flinke brok zekerheid als zelfstandige, niet?

Wie kan zich beschermen?

Zoals eerder gezegd natuurlijke personen. Bedoeld zijn dus de eenmanszaken en vrij beroepers alsook zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen. Vennootschappen zelf zijn uitgesloten van deze procedure.

Hoe ver reikt de bescherming?


De bescherming is absoluut wat betreft de 100% privé gebruikte gezinswoning. Als er echter een zeker percentage van de gezinswoning voor het beroep wordt gebruikt dan gelden er andere regels. Onder de dertig procent beroepsmatig gebruik van de oppervlakte van de gezinswoning is er geen probleem. Bescherming blijft ook hier absoluut. Boven dertig procent beroepsmatig gebruik kan er wel beslag worden gelegd op het volledige beroepsmatig gebruikte gedeelte.


Waarop letten?

Zorg ervoor dat je niet het onderste uit de kan wil halen mbt aftrek van de kosten van je gezinswoning. Trek beter slechts 29% van de kosten van de gezinswoning af in plaats van 31% als je de bescherming volledig wil behouden.

Ik heb een vennootschap dus ze kunnen mij privé niets. Correct?

In principe klopt deze redenering maar er zijn een aantal gebeurtenissen te bedenken waar zelfs het hebben van een vennootschap geen bescherming biedt. Welke dit zijn is voor dit artikel minder relevant ( onze klanten kunnen hierover natuurlijk wel steeds bijkomende uitleg bekomen op kantoor ) . Belangrijkste om te onthouden is dat dus ook zaakvoerders en bestuurders best hun gezinswoning beschermen.

Lees meer
  • December 24th, 2009
  • Weetjes
  • Ronny

In 2010 wordt het mogelijk om bepaalde groepen werknemers tegen superkortingen aan te werven. Er zijn een aantal parameters die de korting zullen bepalen, zoals het uitbetaalde bruto-loon, de leeftijd van de werknemer alsook  diens opleiding.

Federaal minister van werk Milquet verklaarde dit gisteren. Ze gaf er een voorbeeld bij. Voor een 24-jarige die zijn middelbaar diploma bijvoorbeeld niet heeft behaald, en die je aanwerft aan het minimumloon, zakt de totale loonkost voor jou als werkgever tot 200€ per maand voor die ene werknemer. En dit gedurende twee jaar! Als dat niet waanzinnig interessant is!

Ik zou me kunnen inbeelden dat er bepaalde sectoren zijn waar je deze mensen eerst een soort “on the job-training” geeft als werkgever om hen daarna de baan op te sturen om trachten omzet voor jou binnen te halen.

Waar je wel rekening mee moet houden is dat

1)  de overheid zal niet aanvaarden dat je na die 2 jaar deze persoon ontslaat om een nieuwe kortingwerknemer aan te werven

2) bij ontslag na die 2 “goede” jaren ben je wel een opzegvergoeding aan het betalen

Indien je deze piste overweegt dan raad ik je aan om met de VDAB contact op te nemen. Dit is de overheidsinstantie welke het nodige papierwerk dient in orde te maken voor jou als werkgever. De van hun ontvangen documenten vermelden per werknemer de korting die je via het aanwerven  kunt genieten. Dit document overhandig je aan je sociaal secretariaat zodat zij een correcte loonberekening kunnen maken. 

Hier vind je nog enkele andere interessante website-adressen welke aan de sociale zekerheid gelinkt zijn.

Lees meer

bloemenAls je bloemen koopt die bestemd zijn voor de inrichting van de zakelijk gebruikte ruimtes dan is de hierop betaalde btw aftrekbaar. Dit alles onder voorwaarde dat je een geldige factuur kunt voorleggen.

Indien de bloemen dienen om er de tafels tijdens een klanten en/of leveranciers – receptie mee op te fleuren, dan zal de betaalde btw niet aftrekbaar zijn. Dit noemt men immers kosten van onthaal. Hierop is dus de btw niet aftrekbaar.

Als de bloemen als geschenk worden gegeven aan een klant, en hun prijs is niet hoger dan 50€, dan is de btw wel aftrekbaar. Zorg hier dat je kunt aantonen aan wie ze gegeven zijn en voor welke gelegenheid.

Bloemen die je aankoopt ter gelegenheid van het huwelijk of het overlijden van een werknemer-personeelslid zijn kosten van sociale aard. Hierop is de btw ook aftrekbaar. Als datzelfde personeelslid vader of moeder wordt en je geeft  hem/haar bloemen dan is de btw niet aftrekbaar. Ook op bloemen gekocht naar aanleiding van het overlijden van een naaste ( vader-moeder-kind, … ) van de werknemer is de btw niet aftrekbaar.

Lees meer

Fraude met BTW bonnetjes

Het gebeurt soms dat je ergens uit gaat eten. Na de maaltijd betaal je netjes de rekening en je neemt het bijhorende btw-bonnetje mee. Heel af en toe gebeurt het dat de baas van de zaak vraagt of je “nog wat extra btw-bonnetjes” wil. Dit zijn namelijk bonnetjes die hij heeft uitgereikt maar die niet zijn meegenomen door de klanten. Hij bewaart die dus zodat hij ze achteraf kan uitdelen aan “mensen die daar iets aan hebben”.

Ik zou zeggen neem die bonnetjes niet aan. Je loopt immers het risico dat je een bonnetje accepteert dat voorheen reeds via een of andere andere visa-kaart aan de restaurateur is betaald. De ( kleine ) kans bestaat dat een controleur zou uitvinden dat jij het btw-bonnetje hebt doch iemand anders heeft de betaling gedaan. Van 1 of 2 bonnetjes is dat nog aan te nemen, maar van vele bonnetjes… .

Ten laatste einde 2013 zouden echter de btw-bonnetjes afgeschaft worden en vervangen door fraudebestendige kassatickets. De overheid wil tegen dan alle horecazaken voorzien hebben van een kassasysteem met een “zwarte doos” waardoor fraude niet meer mogelijk zou zijn.

Lees hier hoe je een bewijskrachtige boekhouding kunt voeren.

Lees meer

euroHet Kefik, hetgeen staat voor Kenniscentrum voor Financiering van de KMO is een overheidsinstantie. Het Kefik werd opgericht om de diverse overheidsmaatregelen ter bevordering van het investeringsklimaat, te promoten.

Het Kefik klaagt er echter over dat het te weinig bekend is en alzo te weinig zelfstandigen kan helpen. Via dit artikeltje kunnen we misschien een kleine bijdrage leveren aan een grotere bekendheid.

Neem gerust eens een kijkje op de website van het participatiefonds en ontdek hoeveel verschillende mogelijkheden er bestaan om uw project te financieren met behulp van een tussenkomst van de overheid!

Sommige zelfstandigen vragen eerst een goedkeuring van hun dossier bij het participatiefonds vooraleer ze naar een grote bank toe stappen. Met behulp van deze goedkeuring wordt het dan makkelijker een globaal krediet los te weken.

Moesten er dan toch nog plooien zijn die dienen te worden gladgestreken, dan doet men best beroep op de kredietbemiddelaar van het Kefik. Deze ombudsman zal met u meedenken en handelen om een akkoord bij uw bank te bekomen.

Lees meer

Enkele weken terug gebeurde het volgende :  een aannemer bouwwerken had in onderaanneming voor nog een grotere bouwfirma gewerkt, en hem overeenkomstig de correcte factuur opgestuurd na voltooiing der werken. Toen de vervaldag van de factuur bereikt was, belde de grote aannemer naar de onderaannemer om hem te zeggen dat hij “geseind” stond bij de belastingen omdat hij er nog schulden zou hebben open staan. De grote aannemer vertelde dat hij wettelijk verplicht was om een bedrag van de factuur in te houden en dat door te storten naar de belastingen in Brussel.

Paniek. Wat was dat? De onderaannemer herinnerde zich niets van belastingen niet betaald te hebben. En inderdaad, nazicht op de website van het ministerie van financiën leerde dat hij geseind stond.

Wat bleek? De onderaanneemer had zijn verkeersbelasting enkele dagen te laat betaald, waardoor er nalatigheidsintresten waren ontstaan. Die waren nog niet betaald. Gevolg was dat hij dus inderdaad nog een fiskale schuld had. En dus een correcte notering zichtbaar was.

Hoe is dit opgelost? De onderaannemer heeft onmiddellijk de nog verschuldigde intresten betaald en enkele dagen later met het ontvangkantoor der belastingen contact opgenomen. Hier zag men toen dat alles betaald was en was men bereid om, in afwachting van de aanpassing op internet naar “niet belastingschuldig” , een attest af te leveren dat de onderaannemer kon overhandigen aan de hoofdaannemer. Dit attest stelde de hoofaannemer in staat om rechtstreeks aan de onderaannemer te betalen zonder een inhouding te moeten doen.

Tip : Op onze website www.activum-boekhouders.be zie je op de home-pagina aan de rechterzijde een button met de vermelding “belastingschuld“. Hier kun je controleren of je eigen firma genoteerd staat als niet betaler.

Lees meer

De Sint is gekomen en, omdat ik, zoals elk jaar, heel braaf ben geweest, heeft hij me deze blog gegeven. Hij vroeg me er één en ander op te schrijven zodat ook andere mensenkindjes hiervan konden lezen en er misschien iets van leren.

Zo’n geschenk kon ik onmogelijk weigeren. Vandaar dat ik jullie vanaf nu regelmatig op de hoogte zal houden van de laatste ontwikkelingen .

Op mijn vraag stemde de Sint erin toe dat ik ook posts over algemene onderwerpen zou mogen vermelden.

Nu maar hopen dat hij me volgend jaar niet de roe geeft.

Ronny

Lees meer

Webdesign by Ellaweb