Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Vestigingswetgeving wijzigt vanaf 1 september 2007

Vanaf 1 september 2007 verandert er heel wat m.b.t. de sectorale beroepsbekwaamheid. De reglementering rond de basiskennis over het bedrijfsbeheer blijft echter ongewijzigd. We beperken ons hier tot de meest in het oog springende nieuwigheden (in telegramstijl).

1. De nieuwe vestigingswet

Men heeft er voor geopteerd om de verschillende sectorale ondernemersvaardigheden in clusters samen te brengen met de bedoeling de vestigingswetgeving te vereenvoudigen. Hiertoe werden reeds 3 KB’s uitgevaardigd en is er nog één op komst:

  • Fietsen en motorvoertuigen: KB 21/12/2006 (BS 15/01/2007)
  • Bouw en elektrotechniek: 29/01/2007 (BS 27/02/2007)
  • Personenverzorging: 21/12/2006 (BS 23/03/2007)
  • Voeding: wordt verwacht.

Deze clusters worden nog eens onderverdeeld in deelgebieden. In deze deelgebieden kunnen verschillende gereglementeerde beroepen opgenomen zijn (vb: Ruwbouw = metsel en betonwerken + sloopwerken) of kan een nieuw gereglementeerd beroep toegevoegd zijn (vb: voetverzorging, massages).

Binnen eenzelfde deelgebied kan dan, mits voldoende praktijkervaring in een van de activiteiten uit dit gebied, ook een van de andere activiteiten uitgeoefend worden.

Voorbeeld:
Iemand heeft nu reeds 5 jaar praktijkervaring in de sector sloopwerken. Met deze activiteit valt hij onder het deelgebied “Ruwbouw”, waaronder ook het beroep “metsel- en betonwerken” valt. Hij mag dan vanaf 1 september 2007 ook metsel- en betonwerken doen, na controle van de beroepskennis en inschrijving van deze nieuwe activiteiten in de KBO door het ondernemingsloket. Voorwaarde hiervoor is wel dat hij binnen het deelgebied “Ruwbouw” voor één van de activiteiten voldoende jaren praktijkervaring heeft opgebouwd. In het voorbeeld moet hij een praktijkervaring van minstens 3 jaar hoofdberoep of voltijds als werknemer kunnen aantonen; of minstens 5 jaar in bijberoep of als deeltijdse werknemer. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij over een geldig diploma beschikt dat voor beide beroepen toegang verschaft.

2.1. Akten

Akten nodig voor het bewijzen van sectorale kennis: meestal 3e graad van het BSO en het TSO (nu wordt lager secundair soms nog aanvaard); akte van leertijd kan meestal aanvaard worden uitgezonderd bij de opticiens en de dentaaltechnici (nu wordt dit voor meerdere beroepen niet aanvaard);

2.2. Praktijkervaring

Praktijkervaring: steeds vanaf 18 jaar mogelijk (nu soms pas vanaf 21 jaar); moet VOLLEDIG verworven zijn binnen de laatste 15 jaar (nu is dit binnen de laatste 10 jaar); duur: maximaal 3 jaar hoofdberoep of voltijds en effectief uitgeoefend, uitgezonderd bij de opticiens en de dentaaltechnici (nu is vaak 5, 7 of 8 jaar vereist); bijberoep of deeltijds: langere periodes naargelang de sector.

3.1. Cluster fietsen en motorvoertuigen

Niet gereglementeerde activiteiten: speelgoed motorvoertuigen ouder dan 25 jaar (old-timers) verkoop van onderdelen zonder montage; takelen bergen of hulpverlening

3.1.1. Fietsen

Zoals vroeger, doch de verkoop van onderdelen zonder montage is niet meer gereglementeerd. Akten: secundair onderwijs: tweede jaar van de derde graad m.b.t. rijwielen, bromfietsen, mechanica, elektromechanica of elektronica (nu volstaat soms een diploma van lager secundair onderwijs).
Praktijkervaring: 1 jaar hoofdberoep of voltijds of 3 jaar in bijberoep of deeltijds (nu is dit nog 5 jaar)

3.1.2. Motorvoertuigen (ook motor- en bromfietsen)

Hier koos men voor een intersectorale en een sectorale indeling: Intersectoraal is voorzien voor de herstelling (garagisten), de verkoop van tweedehands voertuigen en voor koetswerk (carosserie). Het sectoraal gedeelte is bestemd voor herstellingen, maar dan nog verder opgesplitst: de mechanische, elektrische of elektronische herstelling en onderhoud; voertuigen met een max. massa tot 3,5 ton; voertuigen met een max; massa boven 3,5 ton. Dit wil zeggen dat iemand die bijvoorbeeld enkel tweedehandse voertuigen wil gaan verkopen, enkel de intersectorale beroepskennis zal moeten aantonen, terwijl iemand die een garage wenst op te starten de intersectorale beroepskennis EN de sectorale beroepskennis zal moeten aantonen (bijvoorbeeld: wagens met een max. laadvermogen tot 3,5 ton). Akten: 2e jaar van de 3e graad Praktijkervaring: 3 jaar in hoofdberoep (zelfst.) of voltijds (WN) en effectieve uitoefening; 5 jaar indien bijberoep of deeltijds.

3.2. Cluster bouw en elektrotechniek

De gereglementeerde activiteiten in de bouwsector worden in 9 deelgebieden onderverdeeld: Ruwbouw = metsel en betonwerken + sloopwerken; Stukadoor, cementeren en dekvloeren = plafonneerder-cementwerker + dekvloeren (chape) + gyprocwerken; Tegel, marmer en natuursteen = tegelzetter + bekleding en herstelling van marmeren of natuurstenen tegels of elementen; Dakdekker en waterdichtmaken = zinkwerken + niet-metalen dakwerken + waterdichtmaken + gedeeltelijk schrijnwerker; Schrijnwerk en glazenmaker = schrijnwerker + daktimmerwerken + alu of metaal, PVC + parket + glaswerken; Eindafwerking = schilderwerken (ook industrieel) + behang/vloerbekleding; Installatietechnieken = CV, klimaat, gas en sanitair; Elektrotechniek = elektrotechnisch installateur + lichtreclames; Algemeen aannemer = minstens één sectorale beroepskennis + meerdere onderaannemers. In de nieuwe reglementering voor de bouwsector komt het er in grote lijnen op neer dat iemand binnen een van de deelgebieden alle activiteiten van dat deelgebied mag uitoefenen. Bijvoorbeeld: iemand die nu enkel sloopwerken uitoefent, zal in de toekomst ook metsel en betonwerken mogen uitoefenen (mits reeds voldoende praktijkervaring of diploma binnen het deelgebied). Praktijk: 3 jaar in hoofdberoep (zelfst.) of voltijds (WN) en effectieve uitoefening; 5 jaar indien bijberoep of deeltijds.

3.2.1. Bouwberoepen die vanaf 01/09/2007 gereglementeerd worden

Opgelet! Enkele momenteel niet-gereglementeerde activiteiten worden vanaf 1 september 2007 gereglementeerd: Leggen van chape; Leggen van parketvloeren; Gyproc-werken; Industriële schilderwerken; Alle schrijnwerk, ongeacht het materiaal; (fabricatie zonder plaatsing wordt niet meer gereglementeerd); Airco; Alle elektriciteitswerken, ook die slaan op roerende zaken; (voltage speelt geen rol meer).

3.3. Cluster lichaamsverzorging

Onder de cluster van de lichaamsverzorging zullen voortaan volgende beroepen opgenomen worden: Kapper: geen onderscheid meer tussen dames- of herenkapper; Schoonheidsspecialist(e): ook epileren en semi-permanente make-up; Voetverzorg(st)er: nieuwe reglementering; Masseur/masseuse: nieuwe reglementering; Opticien: niet meer gereglementeerd: de verkoop van lenzen; Dentaaltechnicus: blijft grotendeels ongewijzigd; Begrafenisondernemer: moeten minstens 1/3 van de vooropgestelde activiteiten doen (momenteel is dit 2/5). De akten en de praktijkervaring verschillen in deze sector van beroep tot beroep.

3.3.1. Nieuwe beroepen lichaamsverzorging vanaf 01/09/2007

In de nieuwe reglementering zullen er 2 nieuwe beroepen toegevoegd worden aan de sector lichaamsverzorging: Voetverzorg(st)er: nieuwe reglementering; Masseur/masseuse: nieuwe reglementering;

3.4. Cluster voeding

Het KB van de cluster voeding is nog niet verschenen, dus deze informatie dient u onder voorbehoud te lezen! Volgens de meest recente informatie blijkt dat de planning tot publicatie van het KB op de lange baan geschoven is. Deze nieuwe reglementering voor de voedingssector zal dan ook niet in voege treden op 1 september 2007! Deze cluster wordt onderverdeeld in 2 grote blokken: Restaurant Brood en banket.

3.4.1. Restaurant

Over het algemeen kan men stellen dat ieder die voeding bereidt (alle soorten voedingswaren) op bestelling van de consument, de beroepskennis “restaurant” zal moeten aantonen. Dus vanaf 1 september zullen bijvoorbeeld ook frituren, tavernes, pitabars, broodjeszaken en dergelijke aan deze reglementering moeten voldoen. Daar tegenover staat dat niet altijd het diploma van kok zal moeten voorgelegd worden, maar dat er ondernemersopleidingen van 80 uren zullen voorzien worden waarin de basisbegrippen over voeding, hygiëne, e.d. worden bijgebracht. Zullen echter niet onder de reglementering vallen: Versnaperingen in café’s; Verkoop van voorverpakte waren bij de kleinhandelaar; Bij de (spek-)slager, visverkoper en poelier: meeneemgerechten, Broodjes bijkomstig bij een kleinhandel (opgelet: hoofdzakelijk broodjeszaak is wél gereglementeerd); Brood, banket, desserts, wafels, ijs, chocolade: Hotels: ontbijt; Rusthuizen: enkel in verband met de hoofdactiviteit (dus enkel voeding voor de bewoners); Familiebedrijven met logies. Is iemand op 1 september 2007 reeds tenminste twee jaar hoofdberoep of voltijds en effectief met een horeca-activiteit bezig (bv. taverne, pitazaak, frituur, café, hotel, …), dan kan hij vanaf 1 september omvormen tot een volwaardig restaurant, aangezien hij binnen het deelgebied “restaurant” voldoende praktijkervaring heeft opgebouwd. Bij een activiteit in bijberoep of een deeltijdse tewerkstelling is er minstens drie jaar vereist. Akten: 2e graad Praktijkervaring: twee jaar indien hoofdberoep of voltijds en effectief; drie jaar indien nevenberoep of deeltijds.

3.4.2. Brood en banket

Dit gedeelte wordt ook nog eens opgesplitst in 2 deelgebieden: enerzijds broodbakkerij en anderzijds banketbakkerij. Voor broodbakker volstaat ook een opleiding van 80 uren, voor een banketbakkerij zal men een diploma in die richting (ook hotel of keuken) van tenminste het 2e jaar van de 3de graad moeten kunnen voorleggen. Akten: brood: opleiding 80 u. of 2e jaar van de 2e graad; banket: 2e jaar van de 3e graad (ook hotel of keuken).

Handelaars die voor 1 september 2007 via het ondernemingsloket toelating verkregen een activiteit uit te oefenen die vanaf dan gereglementeerd wordt, zullen deze activiteit na 1 september ook nog kunnen verderzetten. Er wordt niet in een overgangsperiode voorzien, m.a.w. tot 31 augustus 2007 is de huidige wetgeving van toepassing en vanaf 1 september 2007 treedt de nieuwe wetgeving in voege. Concreet betekent dit dat het ondernemingsloket voor dossiers die zij vanaf 1 september afwerkt rekening houdt met deze vernieuwing. Als het voor uw cliënt voordeliger uitkomt om voor 1 september ingeschreven te zijn in de KBO, zorg dan dat u uw aanvraag tijdig indient!