Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Leden van vzw’s moeten zeer goed opletten

Heel veel mensen zijn lid van een vzw, zoals bijvoorbeeld het oudercomité van de school. Met zulke vzw”s is er meestal niets aan de hand.

Sommigen gebruiken een vzw echter als dekmantel om er een gewoon bedrijf via te runnen. Een vzw betaalt immers praktisch geen belasting. In zulke gevallen zal de fiscus proberen het karakter van de vzw te herbepalen naar dat van een commerciële vennootschap.

Zo is de fiscus erin geslaagd een zeer belangrijke rechtzaak te winnen tegen een vzw. Dit arrest heeft een grote precedentswaarde en zal dus door vele rechtbanken worden over genomen in de besluitvorming. De winst van de fiscus is gelegen in het feit dat het gerecht duidelijk bepaald heeft wanneer een vzw geherkwalificeerd dient te worden als een vennootschap en meer nog, het gerecht heeft zelfs bepaald dat indien die herkwalificatie er dan gekomen is, de vzw de vorm heeft aangenomen van een maatschap.

Hier knelt het schoentje. Bij een maatschap zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk ( dit wil zeggen “met hun hele hebben en houden ” )  voor alle schulden van de maatschap. Dus de oprichter van een vzw, penningmeester van een vzw, voorzitter van een vzw, secretaris van een vzw, zelfs een lid van de vzw, allen kunnen te maken krijgen met de mogelijke gevolgen van deel te nemen aan een zogenaamde schijn-vzw.

Ook sportclubs komen tegenwoordig in het vizier van de fiscus. Deze nemen dikwijls de vorm aan van een vzw terwijl achter de schermen een heuse business schuilgaat van kantine-ontvangsten, transfergelden, uitbetaalde lonen en dergelijke meer. Het bestuur dient hier zeer goed op te letten dat het geen doeloverschrijdende handelingen stelt. Men is sneller aansprakelijk dan gedacht.

Een paar dagen geleden schreef ik nog een ander artikel over problemen in de vzw

Belangrijke rechtspraak kun je vinden op de website van cassatie.