Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Tak 21

Tak 21 verwijst naar een spaartegoed dat je kunt hebben, maar dan in de vorm van een levensverzekering contract waaraan je premies betaalt bij één of andere maatschappij. Bij een tak 21 heb je een verzekerd rendement dat meestal iets hoger is dan het rendement op een gewoon spaarboekje. Deze rente wordt jaarlijks uitbetaald.

Op deze ontvangen rente is roerende voorheffing verschuldigd. Vroeger was dit 15%. Nu is dit hoger. In 2012 bedraagt dit 21% of 25% . Nul procent ( 0% ) roerende voorheffing kan ook voor komen, maar enkel indien de looptijd van het contract langer dan acht jaar is of een overlijdensdekking biedt van 130%.

Soms is er, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de verzekeraar, en ook afhankelijk van het type tak 21 verzekering, sprake van winstdeelname in surplus op het verzekerd rendement.

Tak 21 wordt vaak gebruikt om iemand, die niet erfgenaam is, toch een geldsom te laten ontvangen. Deze gelden behoren immers niet tot de nalatenschap van iemand. Betalingen via tak 21 om iemand die niet erfgenaam is, te bevoordelen, zijn evenwel niet aftrekbaar in je belastingaangifte.

Op elke storting in een tak 21 betaal je instapkosten ( bij de ene maatschappij al veel duurder dan bij de andere, zo tussen de 1 à 6% ) , en als je te vroeg stopt dan betaal je ook uitstapkosten.