Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Hoeveel kan ik lenen

Midden 2012 verklaarde de woordvoerder van één van de grote banken in België dat men er de volgende maatstaven hanteert :

Ten eerste moet je als koper over minstens 20% van het aankoopbedrag beschikken in cash Ten tweede moet je ook genoeg cash hebben om de bijkomende kosten te kunnen betalen zoals hypotheekkosten en registratierechten.
Ten derde mag het bedrag dat je aan de lening betaalt niet hoger zijn dan 1/3 van je gezinsinkomen Ten vierde moet er steeds, na betaling van alle leningen, minstens 1000 € per maand over blijven om het levensonderhoud mee te kunnen dekken.

Een eventuele vastgoedcrisis of minder gunstige fiscale wetgeving inzake onroerende bezittingen zou als impact kunnen hebben dat de banken meer dan 20% van het aankoopbedrag van de woning zouden gaan eisen als cashbetaling.