Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Verzekering gewaarborgd inkomen betaald én toch géén vergoeding bij ziekte?

Als zelfstandige is het heel verstandig om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten.

Voorafgaand aan het in werking treden van deze verzekering gewaarborgd inkomen, wordt er door de verzekeringsmaatschappij steeds een vragenlijst voorgelegd aan de zelfstandige. Deze vragenlijst heeft betrekking op diens medische toestand. De verzekeringsmaatschappij informeert hierin naar eventuele vroegere ziektes en/of hospitalisaties die de zelfstandige heeft gehad.

De antwoorden op deze vragenlijst stellen de verzekeringen in staat om een correcte inschatting te maken van het mogelijke risico op ziekte bij de zelfstandige. Het bepaalt ook mee of er bepaalde ziektes worden uitgesloten van verzekerbaarheid.

Wij bij Activum Boekhouders raden steeds aan om deze vragenlijst steeds geheel naar waarheid in te vullen. Het gevaar bestaat immers dat, ingeval van ziekte achteraf, de verzekering gewaarborgd inkomen tot de ontdekking komt dat deze ziekte misschien het gevolg is van andere, niet in de vragenlijst meegedeelde elementen.

Het zou goed kunnen dat de verzekering dan niet zal uitbetalen. Zij zal desnoods naar de rechtbank gaan om de nietigheid van het verzekeringscontract te vragen aan de rechter. Dit op basis van het achterhouden van cruciale informatie door de zelfstandige, informatie die de verzekering gewaarborgd inkomen belet heeft om een juiste risico-analyse te maken.

En waar sta je dan als zelfstandige? Jij die dacht op je twee oren te kunnen slapen… .