Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Behoud recht op werkloosheidsuitkering

Als je zelfstandige wordt, weet dan dat je je wellicht in de situatie zult bevinden van “ persoon die zijn activiteit als werknemer stop zet” . Dit creëert het voordeel dat je gedurende de eerste 15 jaren na aanvang van jezelfstandige activiteit steeds je recht op werkloosheidsuitkering zal behouden, moest de zelfstandigheid om één of andere reden niet meevallen, en je , ondanks jouw bewezen pogingen, niet bij je vroegere baas terug kunt gaan werken als werknemer.

Je moet wel minstens 6 maanden zelfstandig geweest zijn , wil je deze gunstmaatregel van behoud van recht op werkloosheidsuitkering inroepen.

Indien je jezelf in de situatie van “ werkloze die zijn werkloosheidsperiode stop zet om zelfstandige te worden “ bevindt, heb je eveneens recht op de hierboven beschreven maatregel van behoud van recht op werkloosheidsuitkering. Ook hier moet je wel minstens zes maanden zelfstandig geweest zijn om van de gunstmaatregel gebruik te mogen maken.

Geniet je momenteel werkloosheidsuitkeringen, dan is het je zelfs toegelaten om gedurende maximum 6 maanden voorafgaand aan de start als zelfstandige, reeds bepaalde voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de zelfstandigheid te verrichten met behoud van je werkloosheidsuitkering. Enige voorwaarde is wel dat je dit bij de RVA meldt.

Wanneer u zelfstandig in bijberoep bent, kan u dan als nog een werkloosheidsuitkering ontvangen? Inderdaad, u kan als zelfstandige in bijberoep hier ook aanspraak op maken. In een volgend bericht vindt u hier meer informatie over.