Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Maak van je winkel terug een woning

Indien je over een winkelpand beschikt, maar niet over een huurder, of nog, je beschikt over een winkelpandmaar de huur die je kunt ontvangen, is na belasting te laag om nog interessant genoemd te kunnen worden, dan is misschien het moment aangebroken om je winkelpand om te vormen tot een woning.

Je kunt gedurende drie jaar genieten van een vrijstelling op de betaling van de onroerende voorheffing op het winkelpand. De vrijstelling gaat in voor het jaar volgend op het jaar waarin het omgevormde winkelpandeffectief als woning is betrokken.
Om van een vrijstelling op de onroerende voorheffing te kunnen genieten, mag het omgevormde winkelpand maximum 1500 vierkante meter groot zijn, en bijkomend moet minstens 50% van de oppervlakte voor handelsdoeleinden worden gebruikt op het moment van de omvorming. De beroepswerkzaamheden van vrije beroepen vallen niet onder handelsdoeleinden zodat voor deze categorie de vrijstelling niet geldt.

Vooraleer je je hieraan begeeft , raadpleeg je best een architect, zodat je geen stedenbouwkundige overtredingen begaat.