Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be
Nieuwsbericht

Verkeersboete fiscaal aftrekbaar?

Een verkeersboete kan weliswaar het karakter hebben van een beroepskost, toch vormt deze uitgave, ingevolge een wettelijke bepaling, geen aftrekbare beroepskost.
Deze uitgaven worden geklasseerd onder de “verworpen uitgaven”. Ze leveren u dus geen direkte belastingbesparing op.

Bij vennootschappen is er wél een klein belastingvoordeel te bespeuren. Bij stopzetting heeft deze niet-aftrekbare uitgave wél op de boekhoudkundige totaalwinst gedrukt, zodat er toch liquidatiebelasting over kan worden uitgespaard.

Hieronder vindt u de link naar de berekeningsmodule zodat u zelf de kostprijs van uw overtreding kan berekenen.
www.wegcode.be/boeteberekening

Rest ons tot slot nog te vermelden dat , wanneer een werkgever de verkeersboete voor zijn werknemer betaalt, deze toch aftrekbaar kan worden indien ditzelfde bedrag vervolgens bij de werknemer als een belastbaar voordeel op zijn loonfiche wordt opgenomen. Let op : een parkeerretributie blijft aftrekbaar omdat dit geen verkeersboete is.