Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be
Nieuwsbericht

Kledijkosten zijn aftrekbaar voorzover het om specifieke beroepskledij gaat

Zijn niet aftrekbaar :

De kosten voor stadskleding die gedragen wordt door bedrijfsleiders, kaderleden, bedienden, ambtenaren, beoefenaars van vrije beroepen enz., de kosten voor jeans, windjakken, trainingspakken, T-shirts, sportschoenen enz. die door werklieden, bedienden, handelaars enz. wordt gedragen, met inbegrip van een dergelijke kleding die onder hun specifieke beroepskleding wordt gedragen, alsmede de kosten voor jurken, blouses, mantels enz. van vrouwelijke belastingplichtigen.

Zijn wél aftrekbaar :

De kledingkosten die betrekking hebben op specifieke beroepskleding, zijnde:
1. de werkkleding die door werknemers verplicht moet worden gedragen ter uitvoering van, hetzij de reglementering op de arbeidsbescherming, hetzij een collectieve arbeidsovereenkomst voor zover het niet gaat om kleding die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskleding wordt aangemerkt of daartoe dient.
2. de bijzondere kleding die bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt gedragen, die daaraan is aangepast en die wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is, met uitsluiting nochtans van de kleding die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie, reis- of vrijetijdskleding wordt – aangemerkt of daartoe dient.
In een vennootschap worden de kosten voor niet-specifieke beroepskleding nochtans wél als beroepskost aangenomen in de mate dat zij als voordeel van alle aard belastbaar zijn in hoofde van de genieter. Kortom : je betaalt er dan personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen over door je kledijkosten in de vennootschap op te nemen.