Indien U er niet in slaagt om op een minnelijke wijze tot een akkoord te komen met Uw mede vennoot dan biedt de wettelijke geschillenregeling misschien een oplossing.

Deze regeling houdt in dat een vennoot om gegronde redenen verplicht kan worden om zijn aandelen te verkopen of andersom dat een vennoot kan eisen dat zijn aandelen worden overgenomen door de andere aandeelhouders. Dit kan enkel via de rechtbank gebeuren. U heeft dus de hulp van een advokaat nodig.

Wat is een gegronde reden?
Als de ene vennoot de andere concurrentie zou aandoen via een derde bedrijf, dan kan dit door een rechtbank worden aanvaard als geldige reden. Zaken die tot een bestuurdersaansprakelijkheid leiden, zoals fraude en valse facturen uitschrijven vallen hier ook onder. Ook fundamentele verschillen in visie tussen de vennoten over de te volgen koers van het bedrijf komen in aanmerking. Een echtscheidingsprocedure tussen twee echtgenoten is ook een geldige reden.

Geschillenregeling
De geschillenregeling kan enkel opgestart worden door een vennoot of vennoten die samen 30% van de stemmen vertegenwoordigen of 30% van het kapitaal van de vennootschap bezitten. Voor een NV volstaat 20% van de stemmen indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, zoals winstbewijzen.

Men zal wel altijd eerst nazien of de statuten bepaalde spelregels voorzien om geschillen op te lossen.

Wat met de aandelen?
Zodra de procedure voor de rechtbank is opgestart, mag de vennoot tegen wie er een eis gesteld wordt, zijn aandelen niet meer vervreemden. Voor aandelen aan toonder wordt meestal vooraf om een sekwester verzocht, zodat van het verrassingseffect kan worden gebruik gemaakt. Zelfs als de statuten beperkingen voorzien in de aandelenoverdracht of in prijsbepalingsclausules, kan de voorzitter van de rechtbank deze statutaire beperkingen opzij schuiven.

De prijs van de aandelen wordt doorgaans door een expert bepaald. De rechter zal zich hierdoor laten leiden en de partij die de overdracht of overname gevraagd heeft, is gebonden aan de prijs die de rechter oplegt. Het is een beslissing die onmiddellijk uitvoerbaar is, of er nu in beroep wordt gegaan of niet.