De boekhouding moet controleerbaar zijn. Dit wil zeggen dat zij op zulkdanige wijze moet zijn opgesteld dat zij een samenhangend nauwkeurig geheel vormt en opgebouwd is rond voldoende elementen die toelaten te controleren of de gegevens die de zelfstandige zelf vermeldt in zijn boekhouding, met de werkelijkheid overeen stemmen.

De controle moet objectief mogelijk zijn. De zelfstandige moet ervoor zorgen dat hij, binnen de perken van het mogelijke en redelijke,voldoende elementen inbouwt waarmee hij de controleur ervan kan overtuigen dat zijn boekhouding waarheidsgetrouw is, zonder dat de controleur verplicht moet worden de zelfstandige op zijn woord te geloven.