Wanneer er aandelen gekocht worden van een vennootschap, dan koopt men geen activa van deze vennootschap. Bij een aandelenoverdracht worden meestal waarborgen gegeven over de activa. De hierbij gevoegde informatie moet correct zijn en de werkelijkheid weerspiegelen.

Bv bij een overdracht van bijna alle aandelen van een vennootschap, wordt er als bijlage bijgevoegd een lijst van de “vaste” klanten op het ogenblik van de overdracht. Als deze weergaven niet correct is kan dit leiden tot de nietigheid van de overeenkomst.

Besluit
De informatie over de toestand van de activa van de vennootschap moet correct zijn. Het risico met betrekking tot het behoud van de klanten na de overdracht ligt bij de koper.