In sommige gemeenten kan u op zondag boodschappen doen terwijl andere steden er op die dag doods bij liggen. Een handelaar moet zich aan de opgelegde beperkingen houden omtrent openingsuren.

Avondsluiting
Elke onderneming die een rechtstreekse verkoop of dienst levert aan de klant is gehouden aan de wet tot instelling van de verplichte avondsluiting. Een handelszaak moet gesloten zijn tussen 20u en 5u ’s ochtends. Op vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan mag de winkel tot 21u geopend blijven. Is de wettelijke feestdag een maandag dan mag de handelaar de voorafgaande zaterdag zijn winkel openen tot 21u. Voor nachtwinkels geldt dat ze hun deuren moeten sluiten tussen 7u en 18u. De wet voorziet enkele uitzonderingen op basis van activiteit, locatie en het College van Burgemeester en Schepenen.

Rustdag
De rustdag verplicht de handelaar een periode van 24u ononderbroken rust te nemen. Gezien deze rustdag kan aanvangen om 5u ’s ochtends of om 13u ’s middags kan de handelaar vrij kiezen om een volledige of twee aaneensluitende halve dagen te sluiten. Hij kan zijn rustdag volledig zelf bepalen en eventueel op zondag open houden. De gekozen rustdag moet minimum 6 maanden geldig blijven en duidelijk geafficheerd worden. Na deze termijn kan men de rustdag terug wijzigen. Alle winkels mogen openen op zondag op voorwaarde dat ze 1 dag in de week sluiten en geen personeel tewerkstellen. Op de negen koopzondagen per jaar mag men wel personeel tewerkstellen. Ten slotte weze nog opgemerkt dat bakkers, beenhouwers, kleine voedingswinkels, krantenwinkels en bloemenwinkels elke zondag mogen openen en personeel inzetten tot 12u ’s middags.

Uitzondering op basis van activiteit
Een aantal activiteiten zijn niet gebonden aan avondsluiting. Vb: hotels, motels, kampeerterreinen, restaurants, diensten verleend door traiteurs, frituren, verbruikerszalen, drankslijterijen, begrafenisondernemingen, winkels in genees- en heelkundige toestellen, bloemenwinkels, winkels voor verhuur en verkoop van videofilms, wasserijen, tabakswinkels, fitnesscentra, krantenwinkels, ijssalons,…

Uitzondering op basis van locatie
Toeristische centra, badplaatsen en luchtkuuroorden kunnen gedurende vastgelegde periodes afwijken van de wet.

Uitzondering toegestaan door College van Burgemeester en Schepenen
Het College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen toestaan omwille van bijzondere voorbijgaande omstandigheden, met een maximum van 15 dagen per jaar.