U heeft de keuze uit een zevental vennootschapsvormen. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke kenmerken. In functie van de specifieke behoeften die U als ondernemer heeft, helpen wij U graag met het kiezen van de voor U meest geschikte vennootschapsvorm.

De volgende vragen dient U eerst voor Uzelf te beantwoorden om een correcte keuze te kunnen maken :

Bent U alleen, met twee of met meerderen om een vennootschap op te richten?
Heeft Uw activiteit een beperkt risico of niet?
Moeten toekomstige vennoten heel gemakkelijk kunnen toetreden/uittreden of niet?
Zijn er eventueel vennoten die enkel geld ter beschikking stellen en vennoten die enkel werken?
Wil U dat ( bij meerdere vennoten ) bepaalde aandeelhouders meer te zeggen hebben dan andere?
Wil U de zeggenschap over Uw vennootschap volledig afschermen en beperken tot Uzelf als ‘baas’?
Hoeveel bedragen de eigen financiële middelen die U bij de opstart ter beschikking van de vennootschap kun stellen?
Wil U ( gezien de geringe activiteit die Uw vennootschap misschien zal hebben ) de oprichtings- en werkingskosten laag houden?
Aan de hand van deze vragen en nog een aantal andere zullen wij U dan adviseren om al dan niet een vennootschapsvorm te overwegen.

Indien dan toch zou besloten worden tot het oprichten van een vennootschap, dan zal onze keuze gemaakt worden uit de volgende vennootschapsvormen :

NV Naamloze Vennootschap
BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Comm. VA Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Comm. V. Commanditaire Vennootschap
VOF Vennootschap Onder Firma
CVOA Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte en hoofdelijke Aansprakelijkheid
CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid