Er zijn een aantal verplichte verzekeringen voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit:

U beschikt over personeel: arbeidsongevallenverzekering
U bezit motorvoertuigen: verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid auto”
Ruimte toegankelijk voor het publiek: verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing”
U behoort tot een bepaalde sector

U beschikt over personeel: arbeidsongevallenverzekering
Elke werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Die verplichting geldt van zodra u personeel in dienst hebt. Door de arbeidsongevallenverzekering zijn uw medewerkers verzekerd voor ongevallen op het werk, en op weg naar en van het werk. Als de werkgever zo geen verzekering afsluit, zal bij een ongeval het Fonds voor Arbeidsongevallen betalen. Dit fonds zal echter alle kosten verhalen op de werkgever, die daarbij ook een boete krijgt en strafrechtelijk veroordeeld kan worden.

U bezit motorvoertuigen: verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid auto”
De verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid auto” is wettelijk verplicht. Bij een ongeval wordt alle aan derden veroorzaakte schade gedekt. De schade aan het eigen voertuig dient u zelf te betalen, tenzij u een aanvullende verzekering afsluit. Deze aanvullende verzekering is niet verplicht.

Ruimte toegankelijk voor het publiek: verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing”
Deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade die aan derden veroorzaakt wordt door een brand of ontploffing in de verzekerde ruimtes. Voor ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn, is een dergelijke verzekering verplicht. Vb: restaurants en cafés (>50m²), hotels, winkels of winkelgalerijen (>1000m²), kantoorgebouwen (>500m²), culturele centra, sportzalen, ziekenhuizen,… Als u twijfelt of u verplicht bent om zo’n verzekering af te sluiten, kan u het best opnemen met het gemeentebestuur. Daar zal men u uitsluitsel kunnen geven.

U behoort tot een bepaalde sector
Voor bepaalde sectoren zijn extra verzekeringen vereist. Bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijksheidverzekering. Die beschermt u tegen eventuele klachten na een beroepsfout. Voor bepaalde beroepen zoals bijv. boekhouders, architecten e.a. is zo een verzekering verplicht. Ook voor andere beroepsactiviteiten kan die of een aanvullende verzekering aangewezen zijn. Uw beroepsorganisatie kan u adviseren welke regels er voor u van toepassing zijn. Deze verzekeringen hebben enkel betrekking op de zelfstandige activiteit. Behalve de wettelijk verplichte verzekering bestaat er nog een ruim aanbod aan verzekeren voor uw zaak zoals brandverzekering, bedrijfsschadeverzekering, verzekering bij machinebreuk, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering…