Kan ik als zelfstandige mijn eigen huis beschermen tegen inbeslagname door leveranciers ( schuldeisers ) de banken en ook de fiscus?

Het antwoord is ja. Sinds 9 juni 2007 kunnen zelfstandigen bij hun notaris een verklaring indienen om hun hoofdverblijfplaats te beschermen tegen een inbeslagname door schuldeisers. Deze verklaring wordt genoteerd in een register bij het lokale hypotheekkantoor zodat iedereen hiervan inzage kan nemen. De bescherming gaat pas in vanaf die officiële registratie bij de notaris.

De bescherming geldt niet voor faillissementen door een ernstige fout, veroordelingen door de strafrechter en belastingschulden die zowel van privé- als professionele aard zijn.

Zelfstandigen die minder dan 30% van de oppervlakte van hun woning voor professionele doeleinden gebruiken, kunnen hun hele woning onbeslagbaar laten verklaren; in de overige gevallen alleen de oppervlakte waar men woont.

Bij een scheiding blijft de bescherming gehandhaafd indien de zelfstandige eigenaar blijft. De bescherming neemt een einde bij het overlijden van de zelfstandige.

Bij de verkoop van de beschermde woning zal de opbrengst beschermd blijven als de zelfstandige het geld binnen het jaar herinvesteert in een nieuwe woning. De notaris zal gedurende dat jaar de opbrengst in bewaring houden totdat ze opnieuw geherinvesteerd is.

De zelfstandige kan zijn verklaring altijd terug intrekken.en dan is het alsof de bescherming er nooit geweest is.