Wij willen aanstippen dat de BTW-administratie de BTW-aftrek van uw inkomende fakturen zou kunnen verwerpen wanneer de ontvangen factuur niet de verplichte vermeldingen bevat zoals:

Datum waarop de faktuur wordt uitgereikt;
Volgnummer zowel op het origineel als op het dubbel van de faktuur;
Naam, adres, BTW-nummer van de leverancier;
Naam, adres, BTW-nummer van de klant;
Datum van de levering of dienst;
Omschrijving handeling en hoeveelheid:
Vage benamingen zoals “fruit”, “groenten”, “bloemen”, “bouwmaterialen” volstaan niet om het voorwerp van een levering aan te duiden. De gewone benaming van de goederen dient te worden aangegeven (soort groente, bloemen, bouwmaterialen) en of type of de afmetingen zoals die gebruikelijk zijn. Voor diensten volstaat de vermelding “werken”, “herstellingen”, “X uren arbeid” niet. De aard (bouw, sanitaire herstelling, schilderwerk) en het voorwerp (bepaalde duidelijk vermelde eigendom of machine) van de werken moeten omschreven worden. De fakturen mogen globale bedragen bevatten op voorwaarde dat de samenstelling van het bedrag kan worden teruggevonden op een document (gedetailleerde nota of bestek) vermeld op de faktuur. Het document dat vermeld wordt op de faktuur moet dan ook samen met de faktuur bewaard worden daar dit dan het enige gedetailleerde bewijs is!

Eventueel specifieke vermeldingen voor voertuigen:
In geval van levering van nieuwe of tweedehandse personenauto’s of auto’s voor dubbel gebruik moet de factuur melding maken van:datum van eerste ingebruikneming, cilinderinhoud, afgelegde kilometers, merk, model, jaartal motorsterkte, carrosseriemodel en chassisnummer. Voor de werken (wassen uitgezonderd) verricht aan motorvoertuigen moet de nummerplaat van het voertuig vermeld worden.

Maatstaf van heffing en eenheidsprijs:
Per BTW-tarief of vrijstelling moet op de factuur de maatstaf van heffing (het bedrag exclusief BTW) vermeld worden. De faktuur moet ook per BTW-tarief of vrijstelling de eenheidsprijs exclusief BTW vermelden.

BTW-tarief en totaal BTW-bedrag:
Is tevens verplicht de vermelding van de BTW-tarieven van de verschuldigde BTW en het totaalbedrag van de BTW.

Eventueel verwijzingen naar de BTW-wetgeving:
Op de faktuur moet de wettelijke bepaling , richtlijn, nationale wetgeving of gelijkaardig vermeld worden waarom de BTW is vrijgesteld of niet in rekening is gebracht.