Nieuwe wet op de marktpraktijken
Koopjes en sperperiode: waar moet U als handelaar op letten? Vanaf 12 mei 2010 is de nieuwe wet op de marktpraktijken van toepassing, hierdoor veranderen een aantal dingen in verband met solden en sperperiode, kort samengevat:

Koopjes
De soldenperiodes blijven ongewijzigd, voor de winterperiode zijn het dus solden van 3 januari tot 31 januari en in de zomerperiode van 1 juli tot 31 juli. Indien de 1e dag van deze periode op een zondag valt, wordt de periode met 1 dag vervroegd en begint deze op zaterdag. In tegenstelling tot eerder mogen handelaars nu alle goederen verkopen tijdens de solden, inclusief oude voorraden (uit kelder of zolder). Hier geldt als enige voorwaarde dat ze in het verleden, wanneer dan ook, voor minstens dertig dagen te koop werden aangeboden. De soldenprijs van de te koop aangeboden producten moet lager zijn dan de referteprijs, de laagste prijs die voorheen gevraagd werd.

Ook mogen de koopjes tegenwoordig zowel in de bestaande winkelruimte, een andere ruimte als via het internet verkocht worden. De solden mogen vóór de soldenperiode reeds aangekondigd worden.

De sperperiode
De sperperiode is een periode voorafgaand aan de koopjesperiode, waarin de detailhandelaars beperkt worden in de promotie van hun producten.

Deze sperperiode duurt nu drie, maximum 4 weken. Voor de winterperiode wil dat zeggen dat de sperperiode loopt vanaf 6 december en voor de zomerperiode vanaf 6 juni, tot telkens de eerste dag van de koopjes, respectievelijk 2 januari en 30 juni.

Er geldt dan een verbod om kortingen die geldig zijn in deze periode, aan te kondigen.

Wat niet mag tijdens de sperperiode
Wat dan bijvoorbeeld niet mag zijn doorstreepte prijzen maar ook alle andere daden die de indruk wekken dat de handelaar zijn prijzen heeft verlaagd, zijn verboden, bijvoorbeeld het woordje “stuntprijzen”. Ook waardebonnen die reeds tijdens de sperperiode recht geven op een korting in geld bij de aankoop van een product, mogen tijdens de sperperiode niet worden verspreid.

Wat mag tijdens de sperperiode
Een handelaar mag tijdens de sperperiode toch zijn prijzen verlagen als hij dat wil, hij moet er wel op toezien dat hij nergens vertelt of expliciet laat zien dat hij zijn prijzen heeft verlaagd.

Opgelet
Let wel, de sperperiode geldt enkel nog in de sectoren van kleding, schoenen, lederwaren. Inbreuken op deze wetgeving kunnen worden bestraft met geldboeten of eventueel ook met correctionele straffen.