De gefailleerde zelfstandige wordt door onze maatschappij niet met open armen ontvangen. Toch is het mogelijk om een aantal negatieve wendingen in je leven tengevolge van een opgelopen faillissement, voor een deel te verzachten.

Failliet gaan heeft als gevolg dat de zelfstandige geen recht heeft op een ziekte-uitkering als hij bijvoorbeeld depressief wordt door het faillissement. Als de zelfstandige echter tijdig een verzekering gewaarborgd inkomen heeft afgesloten dan hoeft dit geen probleem te zijn.

Een ander gevolg van het faillissement is dat de zelfstandige meestal van de ene op de andere dag zonder inkomen komt te vallen. Dit kan echter ook ten dele opgelost worden. Sinds 1997 bestaat er in België namelijk een faillissementsverzekering die deel uitmaakt van het statuut van de zelfstandige. Een gefailleerde ondernemer die deze verzekering afsloot heeft recht op een maandelijkse vergoeding tot 1.025 € per maand, gedurende maximaal een jaar. Deze verzekering zorgt er ook voor dat de zelfstandige tijdens deze periode zijn sociale rechten behoudt, behalve die voor het pensioen.

De problematiek van het woonhuis dat dreigt verloren te gaan bij een faillissement wordt uitgebreid besproken in een ander artikel dat u ook op onze website kunt consulteren. Men dient te onthouden dat de zelfstandige ook hier de nodige voorzorgen kan nemen teneinde zijn woonhuis te vrijwaren bij een eventueel faillissement.