Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be
Nieuwsbericht

Erfenis verwerpen

De moeder van X overlijdt. Zij was weduwe. Er zijn 3 volwassen kinderen. Er is niets te erven, geen huis, geen geld, althans dat denkt iedereen.

Een jaar na het overlijden wil zoon 1 zijn grond verkopen. Maar de fiscus staat dit enkel en alleen toe als er 22.000 € voorafgaand zou worden betaald. Blijkt dat hij een belastingschuld zou hebben van 22.000 €. De zoon is met verstomming geslagen. Het zou een schuld van 10 jaar geleden zijn…. .
Hoe is zoiets mogelijk ? Na enig gepeins wordt het duidelijk: de moeder is ooit , voor 1 aandeel ( toevallig ook 1% van het bedrijfskapitaal ) medeaandeelhouder geweest in een GCV. Deze vennootschap ging failliet, de schulden werden op de privé personen verhaald. Aangezien ze allen onvermogend waren, bleef de schuld op eenieders hoofd staan, voor het volle bedrag. Dus met slechts 1 aandeel erfde de weduwe 100% van de schuld.
Jaren ging dit goed, totdat de vrouw overleed. Toen ging de schuld over naar de erfgenamen. Deze kwamen er pas achter toen 1 van hen een stuk grond wilde verkopen. Eerst moest deze schuld worden aangezuiverd!
Zoon 1 liet het daar niet bij en is naar de rechtbank gegaan, teneinde een document te ondertekenen waarin hij zijn erfenis verwerpt. Gelukkig was de periode waarin hij dit kon doen nog niet verstreken. En gelukkig voor hem had hij ook nog geen daden gesteld waaruit een eventuele aanvaarding van de erfenis kon worden afgeleid door de fiscus.

Zoals hier blijkt kan er aan het faliekant afgelopen gebruik van een GCV ( alsook een VOF) een serieus onverwacht prijskaartje kleven.