Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Trouwen of samenwonen

Berekening personenbelasting

Voor de berekening van de te betalen personenbelasting maakt het niet uit of men getrouwd is dan wel samenwoont. De belastingberekening gebeurt immers volledig gescheiden voor beide partners. Het enige verschilpunt hier is dat gehuwden slechts één aanslagbiljet ontvangen waarop de twee aparte sommen tesamen worden vermeld en met mekaar worden opgeteld, waardoor er één globaal te betalen bedrag is vermeld. De samenwonenden krijgen elk hun eigen aanslagbiljet. De som van deze twee aparte aanslagbiljetten is evenwel gelijk aan het ene aanslagbiljet van de gehuwden.

Read More