Heirstraat 197, 3630 Maasmechelen
Maand – dond 8:00 – 17:30 | Vrijd 8:00 – 12:00
info@activum-boekhouders.be

Krantenwinkels opgelet ! Betaal uw belastingen op tijd, zo niet, …

Iedereen, niet alleen de krantenwinkels, betaalt best zijn belastingen op tijd. Het niet tijdig betalen van uw belastingen, leidt immers tot het aanrekenen door de overheid van nalatigheidsintresten, en in extreme gevallen leidt het zelfs tot de inning door de overheid van de belastingen via deurwaardersexploot.

Indien je het zo ver laat komen met je belastingschuld, dan gaat de ontvanger der belastingen, in opdracht van de overheid, soms moeten overgaan tot onpopulaire maatregelen.

Eén van deze maatregelen is het zogenaamde “uitvoerend beslag onder derden”. In dat geval gaat de ontvanger beslag leggen op gelden die jij bij jouw klanten tegoed hebt.

Indien u een krantenwinkel uitbaat en uw belastingschuld niet zou betalen, zou de ontvanger dus kunnen beslag leggen op jouw lotto-inkomsten. Eén en ander zou er dan toe kunnen leiden dat je je lotto-terminal kwijt speelt… .

De ontvanger kan zich natuurlijk ook melden bij jouw belangrijke klanten. Dit heb je natuurlijk liever niet…. .

Indien je problemen hebt om tijdig je belastingen te betalen, overleg je best in een zo vroeg mogelijk stadium met je boekhouder.

Deze zal dan op zijn beurt het nodige advies verlenen om uw belastingschuld te kunnen vereffenen.